Tips voor implementatie

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

Het samen dragen van de Verwijsindex maakt het makkelijker, je kan sparren over visie, over de aanpak, dingen van elkaar overnemen.

Advies voor een succesvolle implementatie van de Verwijsindex

6 Tips van Tijn

1. Zet voldoende mensen in voor de rol van regiocoördinator

Ik heb ervaren dat het enorm helpt wanneer je samen (1 fte minimaal) invulling geeft aan de rol van regiocoördinator in plaats van alleen. In het begin is het best zwaar en voelt het soms als trekken aan een dood paard, dan moet je veel energie stoppen in vooroordelen weghalen. Het samen dragen maakt het makkelijker, je kan sparren over visie, over de aanpak, dingen van elkaar overnemen. Je kan elkaar opvangen, ook qua taak, misschien kan jij beter naar die organisatie gaan en ik naar deze.

2. Probeer bekendheid van de Verwijsindex te verbeteren

Richt je op de bekendheid van de Verwijsindex, probeer dit goed te krijgen. Organiseer opnieuw bijeenkomsten met het management en professionals samen. Dat is echt belangrijk, dat je het management en professionals bij elkaar brengt. Je zult het management mee moeten krijgen. Vooroordelen weghalen, visie en waarom uitdragen.

Organiseer steeds bijeenkomsten met management en professionals samen.

3. Zet voldoende communicatiemiddelen in

Investeer in communicatie op internet, websites, folders, waarin je je eigen visie als regio weergeeft. Zodat nieuwe mensen/ organisaties deze informatie kunnen vinden als ze gaan Googelen.

4. Beantwoord vragen en geef ondersteuning

Organiseer op alle niveaus goede feedback. Als mensen ergens tegenaan lopen, zorg dat het opgelost wordt. Snel reageren, laten zien aan de gebruikers dat je het echt serieus neemt.

5. Verwachtingsmanagement

Doe aan verwachtingsmanagement. “Met zijn allen moeten we zorgen dat het gebruik van de grond komt, want dan gaat het pas werken”. Als iedereen dit weet, dan weet je ook dat je vol moet houden.

6. Geef uitleg over het systeem

Leg goed uit wat het verschil is tussen de Verwijsindex en Veilig Thuis. De Verwijsindex is geen organisatie maar een digitaal instrument, dat bij een match de samenwerking tussen professionals tot stand brengt.