Tiemen (17): dankzij match geen strafblad

De professional

Organisatie: Bureau Jeugdzorg Gelderland
Naam: Anoniem
Functie: Jeugdhulpverlener/-Gezinsvoogd/Jeugdreclasseerder
Ervaring: Ik werk al 20 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 4 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex gemiddeld 1 x per maand.

De match zorgt voor een compleet beeld van de gezinssituatie, waardoor een strafblad niet noodzakelijk is.

Situatie

De ouders van Tiemen hebben beiden een verslavingsachtergrond en zijn gescheiden. Dit gaat gepaard met een juridische strijd rondom omgang en gezag. Tiemen wordt grotendeels opgevoed door zijn vader. Vanuit loyaliteit aan beide ouders geeft dit een emotioneel conflict bij Tiemen, dat zich uit in schoolverzuim. Strikt genomen is schoolverzuim een overtreding van de Leerplichtwet en valt daardoor binnen het strafrechtelijk kader, hierdoor kan Tiemen een strafblad krijgen.

Vader is overbelast door eigen problemen. Dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, geldzaken regelen en ouderbezoeken aan school, komen bij vader heftig binnen en veroorzaken veel stress. Tiemen is puber en zet zich af tegen het gezag van zijn vader. Dit geeft voor vader nog meer stress en hij is ten einde raad. Het liefst wil vader dat Tiemen uit huis gaat. Hij zoekt meermaals contact met Bureau Jeugdzorg (BJZ), Halt, politie, Maatschappelijk werk, school en Pactum jeugd- en opvoedhulp.

De Jeugdhulpverlener van BJZ geeft een signaal af in de Verwijsindex op basis van het feit dat Tiemen een aantal jaar eerder ook al bij BJZ in een hulpverleningstraject heeft gezeten, óók na aanmelding van de vader. Echter, omdat Tiemen nu ouder is dan 16 jaar, moet hij met de inzet van BJZ akkoord gaan.

Het is prettig als de hulpverlening op elkaar aansluit en vader niet steeds opnieuw dezelfde stappen hoeft te zetten.

Situatie na de match

BJZ matcht binnen een maand met leerplicht. Daarop neemt BJZ direct contact op met de leerplichtambtenaar. Na overleg besluiten zij dat de persoonlijke omstandigheden van Tiemen zwaar wegen en dat een strafblad voor nu geen passende oplossing is.
BJZ kan moeilijk vat op Tiemen krijgen en daarom wordt er een Eigen Kracht Conferentie gehouden. De Eigen Kracht Conferentie is belegd met familie, vrienden en een vrijwilliger van de Eigen Kracht Conferentie. De uitkomst van deze conferentie is dat Tiemen de tussenkomst van BJZ accepteert. Tiemen ziet in dat opstandig gedrag en schoolverzuim niet de juiste weg zijn. Tiemen woont nu in een pleeggezin en ervaart op sociaal en emotioneel gebied meer stabiliteit. Hij wil op termijn zelfstandig gaan wonen. Zowel Tiemen als zijn vader zijn met deze oplossing tevreden.