Samenwerken met de Verwijsindex

De professional

Organisatie: Gemeente Haarlem
Naam: Tijn Wierda
Functie: Beleidsmedewerker Jeugd, Onderwijs & Sport

De verwijsindex legt alleen maar contacten tussen professionals

Beter samenwerken met de juiste verwachtingen

De kracht van de verwijsindex

Het voordeel van de verwijsindex is dat je op casusniveau een mailtje krijgt wanneer er andere professionals betrokken zijn. Zonder de verwijsindex moet je een uitgebreid netwerk onderhouden om de samenwerking tot stand te brengen of in stand te houden. Dat kost veel meer tijd. Tijdens trainingen gaan professionals dat begrijpen en praktisch ervaren wat het oplevert.

Ook komen professionals dan wel eens voor verrassingen te staan, wanneer ze bijvoorbeeld opeens een match krijgen, terwijl ze dachten dat alles goed liep. Uit nieuwe informatie blijkt dan echter, dat het helemaal niet goed gaat. Daarnaast was er een match met een organisatie die zij niet kenden, of waren zij verrast dat sommige organisaties ook betrokken waren. Dat is de kracht van de verwijsindex.

Verrassingen voor professionals: de situatie waarbij je opeens een match krijgt waardoor je nieuwe informatie krijgt waaruit blijkt dat het helemaal niet goed gaat

Betere samenwerking

De verwachtingen dat de samenwerking inhoudelijk ook gaat verbeteren zijn vaak hoog. Wij proberen altijd duidelijk te maken dat de verwijsindex alleen maar het contact legt. Hoe de samenwerking verder inhoudelijk verloopt, is niet anders dan wanneer je met elkaar contact legt zonder de verwijsindex. Er waren bijvoorbeeld scholen die een match hadden met de Jeugd en Gezinsbeschermers, maar dan aangaven dat de samenwerking slecht verliep. Dat is een ander issue, dat heeft niets met de verwijsindex te maken, maar met de samenwerking onderling. Daarover moet je dan met elkaar in gesprek gaan, dat ligt niet aan de verwijsindex dat de samenwerking inhoudelijk niet van de grond komt.

De Verwijsindex legt alleen maar dat contact. Hoe de samenwerking verder inhoudelijk verloopt is niet anders dan dat je op een andere manier met elkaar contact legt zonder de Verwijsindex. Of dit goed gaat, hangt af van de professionals en de organisaties.

De juiste verwachtingen scheppen

Wij gaan dan met beide partijen in gesprek over wat er niet goed loopt. Vaak zit dat in verkeerde verwachtingen over en weer. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende soorten organisaties, en soms kunnen organisaties iets niet doen, terwijl ze van elkaar denken dat ze dat wel kunnen. Dat geldt ook voor het voorbeeld met scholen en Jeugd en Gezinsbescherming. School wil misschien dat er ingegrepen wordt, maar Jeugd en Gezinsbescherming kan er, met reden, voor kiezen om vrijwillige hulp aan te bieden, maar geen gedwongen hulp. Terwijl school denkt of verwacht dat JB moet ingrijpen. Daarom is ook het netwerk belangrijk, dat je elkaar kent en weet van elkaar wat je doet, maar ook wat je niet kan.

Eén gemeenschappelijke taal tussen organisaties

Organisaties moeten leren om een gemeenschappelijke taal te spreken. Elke organisatie heeft vaak een eigen taal in een eigen domein. Het helpt als je daar iets gemeenschappelijks van maakt. Een mooi voorbeeld is het Multidisciplinair Centrum voor Kindermishandeling, daar zitten wel 10 organisaties die met elkaar hebben afgesproken hoe ze samenwerken, wie doet wat en welke taal gebruiken we? Uiteraard helpt dat ook om makkelijker samen te werken.

Elke organisatie heeft vaak een eigen taal in een eigen domein. Als je daar iets gemeenschappelijks van maakt, helpt dat.