Samen zien we meer dan je alleen ziet

De professional

Organisatie: GGD-regio Utrecht
Naam: Carin Bos
Functie: Regiobeheerder Verwijsindex voor de regio’s Utrecht Zuid – Oost, West en Lekstroom

Het is goed om elkaar als professionals scherp te houden in wie, wat doet in de context van de gezinssituatie. Met een volledig beeld van alle betrokkenen kunnen goede afspraken gemaakt worden.”

Het gezin

Lisa en Kim zitten beide nog op de basisschool. Vader Tom zorgt voor hen en ook voor zijn vrouw Linda, die chronisch ziek is. Zij kan vanwege haar ziekte de opvoeding en verzorging van haar kinderen niet aan. Carin Bos van de GGD komt in contact met veel verschillende gezinnen en ziet verschillende problematieken. Met veel empathie en wilskracht pakt ze samen met de gezinnen de problematieken op. Dit zodat de gezinnen hopelijk in de toekomst, zonder hulp het gezin draaiende kunnen houden. Zoals ook het geval met Lisa en Kim:

Drie betrokken organisaties

In een eerste gesprek van Carin met vader Tom vertelt hij dat hij bij de huisarts is geweest. Hij geeft aan dat hij bij de GGZ komt met een hulpvraag voor één van de kinderen. Daarnaast geeft hij aan dat hij thuiszorg krijgt. Tom heeft al in het eerste gesprek drie professionals genoemd die betrokken zijn bij het gezin. Carin geeft aan dat ze de Verwijsindex gebruikt. Ze legt hierbij uit dat ze de samenwerking met deze professionals zoekt vanuit de betrokkenheid die zij met het gezin heeft, de Verwijsindex is een belangrijk hulpmiddel hierin.

Carin licht toe dat het goed is om elkaar als professionals scherp te houden in wie, wat doet in de context van de gezinssituatie. Met een volledig beeld van alle betrokkenen kunnen goede afspraken gemaakt worden. Dit is ook handig als de situatie veranderd. Het belangrijk om duidelijke afspraken te maken, in het belang van ouders en kinderen. Tom vindt het heel fijn dat Carin de Verwijsindex gaat gebruiken. Hij heeft er genoeg van dat de hulpverlening hem van het kastje naar de muur stuurt en langs elkaar heen werkt.

Met een volledig beeld van alle betrokkenen kunnen goede afspraken gemaakt worden.

Match met Veilig thuis

Vrij snel ontstaat er een match met Veilig Thuis en de basisschool van Lisa en Kim. Een verrassing! Veilig Thuis was namelijk niet genoemd door Tom in het gesprek als betrokken partij. . Vanuit de Thuiszorg bleek er een melding te zijn gemaakt bij Veilig Thuis. Na contact met Veilig Thuis kwamen er zaken naar boven die bij Carin en school niet bekend waren.

Veilig Thuis vertelde, met instemming van Tom, het volgende aan Carin;

Goed dat we de match hebben, want we hebben natuurlijk aan Tom gevraagd welke professionals aanwezig zijn en hij heeft jou als Jeugdverpleegkundige niet genoemd.

Dit klopte! Carin had afgesproken met Tom dat ze aan de zijlijn zou staan. Tom zag haar niet als hulpverlener binnen gezin. Carin was echter wel een belangrijke spil in het geheel en zeker in haar contacten naar school toe!

Professionals kwamen bij elkaar

Dankzij de Verwijsindex ontstond een effectieve match die Carin anders niet had gehad. Er werden nieuwe verbindingen gelegd tussen de verschillende professionals betrokken bij het gezin. Duidelijke afspraken werden gemaakt tussen de verschillende betrokkenen en er werd niet meer langs elkaar heen gewerkt.
Carin besefte toen het volgende:

Als we allemaal de Verwijsindex gebruiken, hebben we sneller contact met elkaar en hoeven we niet zo te zoeken wie inmiddels allemaal betrokken is bij het gezin en de regie heeft. Dat is handig!

Samen zien we meer dan je alleen ziet. Het gezin was geholpen doordat professionals bij elkaar kwamen. En dat is nou juist wat Tom zelf ook wilde, niet van het kastje naar de muur, maar samen!

Hulpverlening op maat

In dit gezin is hulp en regie gekomen waardoor het gezin weer kon bouwen aan een goed en veilig opvoedingsklimaat voor de kinderen. Er kijkt nu iemand met het gezin mee. Er is hulpverlening op maat geleverd. Het elkaar vinden, het afstemmen van de hulp en het monitoren van de hulp is hierin echt heel essentieel en de Verwijsindex helpt daar bij!

Het elkaar vinden, het afstemmen van de hulp en het monitoren van de hulp is hierin echt heel essentieel en de Verwijsindex helpt daar bij!

Carin werkt als Jeugdverpleegkundige bij de GGD-regio Utrecht. Sinds 2012 is ze regiobeheerder Verwijsindex voor de regio’s Utrecht Zuid – Oost, West en Lekstroom.