Werk aan de winkel: oog voor kwetsbare kinderen

10 oktober 2022

Vorige week heeft staatssecretaris Van Ooijen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt de verwijsindex risicojongeren uit de wet te halen. Hij volgt hierin de motie van de Tweede Kamer op. Hierin is gevraagd de verplichting voor gemeenten af te schaffen.

Voor ons is het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris besluit de verwijsindex af te schaffen. Zeker in een tijd waarin de (jeugd)zorg onder druk staat, samenwerking de heilige graal is (zie o.a. de Hervormingsagenda en de WAMS), en ondermijning voor grote problemen zorgt.

De verwijsindex speelt hierin een preventieve rol: Het voorkomt escalatie omdat kinderen vroeg in beeld komen en ze daarmee sneller de juiste hulp krijgen. Dit voorkomt verdere problemen en de samenwerking tussen regio’s en domeinen is hiervoor essentieel.

Als de verwijsindex verdwijnt, vervalt deze preventieve werking en bestaat het gevaar dat kinderen van de radar verdwijnen. Natuurlijk kan de verwijsindex altijd beter. Daar staat de Gebruikersvereniging altijd voor open: Wij zijn constant bezig het systeem verder te ontwikkelen samen met de gebruikers. Het succes hangt echter ook af van de mate waarin we de verwijsindex gebruiken. Vandaar dat er werk aan de winkel is. Om nog meer ‘melders’ aan te sluiten en gemeenten actiever gebruik te laten maken van de Verwijsindex. Zodat meer kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Waarschijnlijk behandelt de Tweede Kamer het voorstel van Van Ooijen tijdens het debat over Jeugdzorg eind dit jaar. Mogelijk volgt hieruit een wetsvoorstel om de verwijsindex uit de wet te halen. Een wetsverandering duurt gemiddeld twee jaar. Tot die tijd zorgt de Gebruikersvereniging samen met MULTIsignaal ervoor dat gemeenten de wettelijke verplichting uit kunnen voeren. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet blijft de verplichting in de Jeugdwet bestaan. Zie voor meer informatie hierover ook de website van de VNG.

Als Gebruikersvereniging blijven wij vechten voor het doel van de verwijsindex! Wij geloven in het nut en de noodzaak en er is nog geen alternatief.

Kinderen die hulp nodig hebben mogen niet onnodig van de radar verdwijnen. Met die boodschap zullen wij ons overal laten horen. Wij roepen u op om u ook te laten horen.