Toenemend aantal kinderen groeit op met een ouder met stoornis of verslaving

13 september 2023

Meer dan een kwart van alle thuiswonende kinderen groeit op in een gezin waar één of beide ouders te maken hebben met psychische problemen of verslaving aan alcohol of drugs. Deze kinderen lopen 2 tot 4 keer meer risico om later zelf psychische problemen te ontwikkelen, waarschuwt het Trimbos-instituut 7 september jongstleden. Recente cijfers tonen aan dat dit aantal is gestegen tot maar liefst 900.000 kinderen.

Deze groei wordt toegeschreven aan een toename van het aantal volwassenen met psychische stoornissen. Kinderen die onder deze omstandigheden opgroeien, ondervinden belemmeringen in hun ontwikkeling. Ze hebben een verhoogd risico op verminderde schoolprestaties, moeilijkheden in relaties en problemen met het stellen van grenzen.

Het is cruciaal om deze kinderen preventief de juiste ondersteuning te bieden, om ontwikkeling van problemen bij deze kinderen te voorkomen. Meer dan de helft van de ouders uit deze gezinnen heeft contact gehad met hulpverleners, maar een probleem is het bereiken van de andere 48% van deze ouders en kinderen. Anouk de Gee, projectleider KOPP-KOV licht toe dat we moeten nadenken hoe we deze kinderen en ouders kunnen bereiken. “De zorg voor de kinderen wordt gefinancierd door gemeenten. De volwassen GGZ vanuit zorgverzekeringen. De preventie valt daar tussenin. Het is een uitdaging om de samenwerking tussen deze verschillende partijen te verbeteren”.  Dit is één van de redenen dat de gemeente Rotterdam is gaan werken met SluiS.

Kortom, het is van belang om vroegtijdig samen te werken en om kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving passende ondersteuning te bieden. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we proberen een gezonde toekomst voor deze kinderen te vergroten.