Samenwerken? Si!

28 maart 2023

De wettelijke regeling van de verwijsindex, de VIR in de Jeugdwet, staat onder druk. Dat komt door het in sommige regio’s1 niet of onjuist inzetten van het instrument en, laten we eerlijk zijn, ook door verouderde criteria. Eerder constateerden we al met leden van de gebruikersvereniging dat het taalgebruik stigmatiseert en dat modernisering gewenst is.

Deze wens tot modernisering heeft zich vertaald in een opdracht vanuit de gebruikersvereniging om uit te zoeken hoe het huidige instrument MULTIsignaal zich kan ontwikkelen naar een SamenwerkingsInstrument -voor het gemak SI- dat voldoet aan een toets “anno nu”.

Tot nu toe zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten, over 2 scenario’s:

  1. Ouders in de regie, netwerk in kaart brengen rondom het gezin
  2. Professionals nemen initiatief tot samenwerken rondom het gezin

Bij het eerste scenario tref je ouders die willen meewerken, vaak niet overzien wie er allemaal betrokken zijn en dit op een makkelijke manier via een app kunnen inregelen. Zodat de professionals elkaar ook weten te vinden. Ook kan dan bekeken worden of een veel gehoorde wens van ouders om niet elke keer “hun verhaal” te hoeven vertellen ingewilligd kan worden. Hier kunnen niet alleen verschillende domeinen met elkaar gekoppeld worden, ook informele zorg kan een plek krijgen.

Dit scenario is ook zeer goed toepasbaar voor 0-100 en zal juridisch eenvoudig te regelen zijn. In een gesprek met een organisatie die ouders vertegenwoordigd bleek dit scenario ook voor hen te kunnen werken. Mogelijk in combinatie met het consultatiebureau, om het bestaan van een dergelijk samenwerkingsinstrument te normaliseren.

Het tweede scenario is meer voor de doelgroep waar de verwijsindex nu ook telkens weer de meerwaarde bewijst. Niet alleen voor zorgmijders, maar ook bij complexe (vecht)scheidingen, KOPP/KOV of bij verwarde personen. Maar dan wel anno nu, waarbij we denken aan het faciliteren van het eerste contact, het in de applicatie zelf meetbaar maken van de effectiviteit van het samenwerkingsinstrument. En vooral, simpel en eenvoudig voor alle betrokkenen.

Een volgende stap is om de ideeën verder te toetsen bij de gebruikers. Dus de professionals vanuit de verschillende domeinen. Hoe kan het doorontwikkelde samenwerkingsinstrument jullie ondersteunen, hoe helpt het om tijd te besparen, wat wil je in één oogopslag kunnen zien…?

Vind je het leuk om hierover mee te denken? Neem dan contact op met ons via consultant@multisignaal.nl


1 VIR in beeld toont aan dat sommige regio’s hun regionale verwijsindex niet gebruiken.