Samenstelling bestuur Gebruikersvereniging

28 juni 2023

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 mei is de bestuurssamenstelling gewijzigd. José de Robles neemt het voorzitterschap van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal over van Richard Scalzo.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 mei is de bestuurssamenstelling gewijzigd. José de Robles neemt het voorzitterschap van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal over van Richard Scalzo.

Onder veel dank aftredend naast Richard, na vele waardevolle jaren, is Bert Kissing. Een bestuurslid van het eerste uur, met veel inzicht en wijsheid. We danken Richard en Bert nogmaals voor hun inspirerende bijdrage aan het bestuur.  

Via dit interview lees je over de nieuwe voorzitter en hieronder stelt het nieuwe bestuurslid, Daphne Klein-Bottenberg, zich voor.

Graag stel ik mij voor in mijn nieuwe rol als bestuurslid voor de gebruikersvereniging MULTIsignaal. Ik ben Daphne Klein-Bottenberg, getrouwd en heb één dochter van 11 jaar. Bestuurskundige en organisatiewetenschapper van origine en werkzaam en woonachtig in Ede. Bij de gemeente Ede vervul ik de rol van coördinator van het Interventieteam dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Veiligheid. Vanuit die hoedanigheid ben ik betrokken bij jeugd en daarmee ook bij de VerwijsIndex.

Graag maak ik mij hard voor een werkcultuur in ons land waarin we vroegtijdig signaleren wanneer jongeren in onveilige (thuis)situaties verblijven. De proeftuin en de hervormingsagenda zijn allemaal ontwikkelingen waarin we zo snel en vroeg mogelijk willen interveniëren in de gezinssystemen. We hebben nu een goed systeem in handen, laten we met elkaar kijken hoe we dit kunnen laten aansluiten bij de landelijke behoefte om vroeg signalering weer actief op de kaart te zetten!

Namens de Gebruikersvereniging MULTIsignaal welkom José en Daphne!