Rotterdam opnieuw 4 jaar vooruit met verwijsindex!

21 januari 2021

De gemeente Rotterdam kiest opnieuw voor de verwijsindex van MULTIsignaal. Al 13 jaar gebruiken zij naar volle tevredenheid dit samenwerkingsinstrument, dat professionals met elkaar verbindt, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige.

De gemeente Rotterdam stond in 2008, samen met de gemeenten Almere en Leeuwarden, aan de wieg van de MULTIsignaal verwijsindex. Destijds zetten zij de eerste stap naar een samenwerkingsinstrument voor professionals, dat voor veel jeugdigen het verschil zou gaan maken. Al gauw sloten meerdere gemeenten zich aan bij dit initiatief en inmiddels maken 266 Nederlandse gemeenten gebruik van MULTIsignaal. Samen vormen zij de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal, die zich inzet voor de doorontwikkeling en de gebruiksbevordering van het instrument.

In Rotterdam is gekozen voor de naam SISA, dat staat voor SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak. SISA is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbaar instrument voor professionals en jeugdigen in de regio Rotterdam. De verwijsindex wordt hier erg goed gebruikt.

Verwijsindex voor 23 jaar en ouder

Aangezien de gemeente Rotterdam ook professionals wilde ondersteunen bij het samenwerken en afstemmen met elkaar, wanneer zij betrokken zijn bij personen van 23 jaar en ouder, zijn zij eind 2018 gestart met SluiS. SluiS staat voor Sluitend Samenwerken en werkt hetzelfde als de verwijsindex van MULTIsignaal. Er staat geen inhoudelijke informatie in over de zorgvraag. Je kunt enkel zien dat er meerdere professionals betrokken zijn.

Wij zijn dan ook enorm trots dat de gemeente Rotterdam ervoor gekozen heeft om de samenwerking te continueren tot en met 2024, voor zowel SISA, als voor SluiS! Wij kijken ernaar uit om samen met hen ervaringen op te doen in het werken met SluiS. Samenwerken is tenslotte voor alle professionals de norm en dat stopt niet bij 23 jaar!