Kort onderhoud MULTIsignaal 19 oktober a.s.

9 oktober 2018

Tijdens de afgelopen test op 05-10-2018 is geconstateerd dat de aanpassing niet voldoet aan de verwachting. Deze test voeren wij uit ter voorbereiding van de migratie van de productie-omgeving naar… Lees meer


AVG en de Verwijsindex MULTIsignaal

17 mei 2018

Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing om de privacy van burgers… Lees meer

Update Modelconvenant Verwijsindex 2018

22 april 2018

Op verzoek van enkele convenanthouders heeft MULTIsignaal met juriste Mirthe Maessen van Zorg voor Recht in samenwerking met juriste N.M. Kadhim van MULTIsignaal, gewerkt aan een update… Lees meer