Rapport Gezondheidsraad

18 februari 2022

De gezondheidsraad bracht op 14 februari een rapport uit over de mentale gevolgen van de coronapandemie. Er is reden tot zorg over een aantal specifieke groepen. Zo zijn er aanwijzingen dat bij kinderen en adolescenten angst en depressieve gevoelens zijn toegenomen. In de eerste helft van 2021 was er een aanzienlijke toename in laag psychisch welbevinden bij adolescenten en jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid is onder deze groep het hoogst vergeleken met andere leeftijdsgroepen. Verder zijn er zorgen over onderwijsachterstanden en blootstelling aan onveilige gezins-, of sociale situaties bij kinderen.

De commissie adviseert alle, voor de mentale gezondheid relevante gegevens, structureel te blijven monitoren. Om de mentale gezondheid te bevorderen is een domein overstijgende integrale aanpak nodig waarin aandacht is voor de brede sociaalmaatschappelijke context.

De MULTIsignaal Verwijsindex speelt een grote rol in het preventief in kaart krijgen van de bovenstaande problematiek en sluit daarmee goed aan op de adviezen uit het rapport. Dankzij de MULTIsignaal Verwijsindex weten professionals elkaar te vinden om met elkaar af te stemmen om de jeugdige de best mogelijke begeleiding te bieden. Dit gebeurt op zowel cliënt als gezinsniveau.  

Afgelopen november heeft onderzoek de meerwaarde van de Verwijsindex bevestigd. Hierbij bleek dat bij 21% van de matches nieuwe informatie werd gevonden, waardoor bijsturing van de hulpplannen noodzakelijk was.

In het rapport wordt geadviseerd gebruik te maken van bestaande effectieve en laagdrempelige interventies. De Verwijsindex is het enige instrument dat domein-overstijgend professionals verbindt. Naast Zorg en Onderwijs, zijn ook professionals werkzaam in bijvoorbeeld Werk en Inkomen, Maatschappelijke ondersteuning en Veiligheid vindbaar om de samenwerking op te zoeken.  De MULTIsignaal Verwijsindex is daarnaast laagdrempelig in gebruik. Met enkele handelingen geef je een signaal af Verwijsindex om in contact te komen met andere professionals, over gemeente- en regiogrenzen heen. Al met al de bestaande interventie die tegemoetkomt in de adviezen. Bekijk voor meer informatie de Verwijsindex-video, of kijk welke gemeentes in jouw regio zijn aangesloten.