Overgang naar volwassenheid  

25 maart 2024

In een mensenleven zijn er bepaalde ontwikkelingen die als mijlpijlen worden aangemerkt; zoals bijvoorbeeld de eerste stapjes, het behalen van een diploma, de eerste keer alleen op vakantie, samenwonen met een partner, etc. Elk leven is uniek en elk kind heeft in zijn jonge jaren de steun nodig van ouders/verzorgers, al dan niet aangevuld met andere zorgverleners. De tienerjaren worden vaker gekenmerkt met het afzetten tegen de bestaande regels en het proberen te vinden van de eigen weg en identiteit. Ook de leeftijd van 18 jaar is voor velen een stap richting volwassenheid waarbij er meer op eigen benen wordt gestaan. Vanuit MULTIsignaal wensen we dat elk kind op een veilige manier kan opgroeien en bepaalde mijlpijlen kan behalen. Wij willen hieraan bijdragen door (zorg) professionals die betrokken zijn bij een jeugdige sneller en eenvoudiger met elkaar in contact te brengen, zodat de best mogelijke hulp geboden kan worden. 

MULTIsignaal is 16 jaar geleden (in 2008) de wereld ingekomen en heeft net als iedereen bepaalde mijlpijlen behaald. In 2010 zijn er flinke stappen gezet toen de rijksoverheid de verwijsindex landelijk invoerde om professionals werkzaam in de jeugdzorg met elkaar te verbinden. Tussen 2010 en nu zijn er verschillende trainingen, filmclips, tutorials, e-learnings en diverse materialen ontwikkeld en gedeeld, om het gebruik van de verwijsindex te bevorderen. Ook het invoeren van de gezinsmatch in 2016 was een belangrijke ontwikkeling. Er werden diverse onderzoeken uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, naar de werking van de verwijsindex (2012, 2015, 2020 en 2021). Deze onderzoeken toonden de meerwaarde van de verwijsindex aan. Ook zijn er verbetervoorstellen gedaan, aan gemeenten, aan VWS en aan organisaties. Samen met de Gebruikersvereniging (GVMS, opgericht in 2009) heeft MULTIsignaal meerdere verbetervoorstellen doorgevoerd.  

Toen er in 2021 een motie ingediend werd, zorgde dit voor commotie en een periode van reflectie. Net als in de tienerjaren van een mensenleven, werd na 13 jaar een nieuwe periode gestart; een zoektocht naar de eigen weg en identiteit. MULTIsignaal is de kinderschoenen ontgroeid en het is tijd voor verbeteringen en vernieuwingen. We bewegen mee met de politieke veranderingen en komen tegemoet aan de behoefte van de kinderen, jongeren, burgers, zorgprofessionals en gemeenten.  

De komende jaren zullen we ons verder ontpoppen tot een expertisecentrum, waarbij we cliënten en hun netwerk ondersteunen in de verbinding met elkaar. Niet alleen voor de jeugd, maar voor iedere burger, want het leven en de uitdagingen die men tegen kan komen stoppen niet bij een bepaalde leeftijdsgrens. Verder willen we meerdere domeinen gaan betrekken, omdat gezondheid zich niet beperkt tot één bepaald “domein”.  

In 2026, staan we met 18 jaar levenservaring op onze eigen benen en maken we de overgang naar volwassenheid. Dat zullen we doen door de goede dingen van de verwijsindex van MULTIsignaal aan te vullen met innovatieve ideeën. Met elkaar zorgen we ervoor dat met 1 druk op de knop kinderen, gezinnen, volwassenen en professionals aan elkaar worden verbonden, om hen een helder overzicht en rust in het hoofd te bieden. Kortom: een overzicht voor elke burger. Hierdoor worden problemen en uitdagingen in samenhang en overleg aangepakt, resulterend in verbeterde zorg en ondersteuning.