Onderzoek onder professionals: ervaringen SISA en/of SluiS

22 maart 2023

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert onderzoeksbureau DSP-groep dit voorjaar een onderzoek uit naar SISA en SluiS. Met het onderzoek wil de gemeente Rotterdam meer zicht krijgen op de resultaten en effecten voor professionals in de stad Rotterdam en de regio Rotterdam-Rijnmond. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor de doorontwikkeling van SISA en SluiS.

Casussen met match in SISA of SluiS

Een belangrijke component van het onderzoek zijn interviews met professionals. In deze interviews vraagt de DSP-groep professionals naar de inbedding van SISA en/of SluiS in hun organisatie. Maar vooral ook naar de ervaringen met individuele cases en de resultaten of effecten die zij daarvan zien. De DSP-groep bespreekt hierover graag met professionals verschillende casussen waarbij sprake was van een match in SISA of SluiS: Hebben professionals contact met elkaar opgenomen? Waarover werd afgestemd? Waartoe heeft dat geleid?

Start onderzoek

In maart benadert de DSP-groep professionals om een korte vragenlijst in te vullen. Een deel van deze professionals wordt gevraagd om deel te nemen aan een (digitaal) interview. De onderzoekers willen met professionals van verschillende organisaties in gesprek.

Ook u kunt worden benaderd voor het invullen van de vragenlijst of een interview.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de DSP-Groep (Maud Pluijm, mpluijm@dsp-groep.nl of 020-6257537) of de gemeente Rotterdam (infosisa@rotterdam.nl of infosluis@rotterdam.nl). In een volgende nieuwsbrief van SISA-SluiS informeren wij u over de voortgang van het onderzoek. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.