Ondertussen in de Tweede Kamer…

17 mei 2022

Het Bestuur van de Gebruikersvereniging heeft 9 mei een ‘position paper’ verstuurd naar de woordvoerders Jeugd van de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het commissiedebat Jeugd van woensdag 18 mei ’22.

Hierin vraagt het bestuur om de verplichting van de verwijsindex te handhaven, om het kind niet met het badwater weg te gooien. Tegelijkertijd ook oog te hebben voor de bezwaren en de verwijsindex door te ontwikkelen, te moderniseren en weer van deze tijd te maken.  

Ter voorbereiding op het commissiedebat Jeugd van woensdag 18 mei, heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen de brief over Hervormingen Jeugdzorg verstuurd naar de commissieleden. Op pagina 27 gaat hij in op de uitvoering van de motie-Westerveld/Peters over de verwijsindex. Uit de brief “Het schrappen van de wettelijke verplichting in combinatie met het handhaven van het gebruik van de VIR door regio’s/gemeenten die dit wel willen, is niet te rechtvaardigen“ en “Op dit moment voert het ministerie van VWS gesprekken met diverse betrokken partijen…” De inzichten uit de gesprekken zullen worden benut voor het bepalen van vervolgstappen om de motie op te kunnen volgen, waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande constatering ten aanzien van de motie.“ 

Het bestuur gaat aan de slag met een visie rondom modernisering, input is altijd welkom!

Mail het bestuur via gvmsbestuur@multisignaal.nl