MULTIsignaal wordt onderdeel van Enovation

1 september 2020

Enovation vergroot haar vermogen om samenwerking in de zorg en (semi-)publieke sector te ondersteunen via de strategische overname van Verwijsindex solution provider MULTIsignaal en haar moedermaatschappij Centrum voor Publieke Innovatie (CPI). Door de overname ontstaat een organisatie die ruim 250.000 zorgprofessionals bereikt.

 

Na de oprichting in 2006 heeft MULTIsignaal zich gepositioneerd als de meest toonaangevende ondersteuner van de Verwijsindex in Nederland. Het bedrijf biedt een oplossing die het mogelijk maakt dat zorgprofessionals die zich zorgen maken om dezelfde jongeren (< 23 jaar), met elkaar in contact kunnen komen. MULTIsignaal heeft een leidende positie in de markt en bedient momenteel 267 Nederlandse gemeenten, waar verschillende soorten zorgaanbieders zijn aangesloten, waaronder gecertificeerde instellingen (voorheen Bureau Jeugdzorg), huisartsen, scholen, wijkteams, GGZ-instellingen en instellingen voor verslavingszorg.

De combinatie van Enovation en MULTIsignaal maakt dat professionals die willen samenwerken, dit in de toekomst nog eenvoudiger en veiliger kunnen doen. De producten van beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar. Omdat de combinatie zowel sterk is binnen zorg en welzijn in de semi-publieke sector, als in het medische zorgdomein, ontstaat hier een unieke combinatie die klaar is voor ondersteuning van toekomstige wetgeving op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De combinatie bedient alle gemeenten van Nederland.

Jeroen van Rijswijk (CEO Enovation): ‘’De dienstverlening van Enovation richt zich sterk op de gezondheidszorg. Er is steeds vaker sprake van intensieve samenwerking tussen de zorg en andere facetten uit het sociaal domein. De zorg wordt steeds vaker in een thuissituatie geboden. De rol van de cliënt verandert, inclusief het contact met en tussen de zorgverleners.

Voor de gebruikers van Enovation en MULTIsignaal worden de communities van 24.000 zorgorganisaties, ruim 250.000 zorgverleners en meer dan 300 gemeenten samengevoegd, met als doel veilige informatie-uitwisseling te bieden. Met deze samenvoeging ontstaat een unieke en onderscheidende combinatie, waarmee we het werk van vele duizenden eindgebruikers vereenvoudigen’’.

Rene Rentinck (Partner MULTIsignaal): “De binnen MULTIsignaal samenwerkende gemeenten hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat samenwerking in de jeugdzorg sneller en makkelijker tot stand kwam. Door het samengaan met Enovation wordt de community van MULTIsignaal nog beter aangesloten op het medische domein en ontstaan kansen om in de toekomst ook de uitwisseling van gegevens sneller en veiliger te laten verlopen. Met deze nieuwe combinatie, waarbij “privacy by default” norm is en waarbij de burger wordt betrokken in de samenwerking, maken we afstemming weer gewoon’’.

Over Enovation

Al meer dan 35 jaar is Enovation de specialist voor veilige communicatieoplossingen voor de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen en binnen zorginstellingen en tussen zorginstellingen en cliënten. De oplossingen zijn gebaseerd op (internationale) standaarden en sluiten naadloos aan op bestaande IT-systemen en processen van zorginstellingen. Het bedrijf heeft meer dan 250 medewerkers in 10 kantoren en is actief in meer dan 19 landen. Enovation heeft een sterke R&D-capaciteit gericht op het verbeteren van het huidige productaanbod om innovatieve oplossingen te creëren voor de zorgmarkt en de (semi-)publieke sector. Als onafhankelijk communicatiebedrijf heeft Enovation de missie om een belangrijke rol te spelen bij het oplossen van de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidszorgsector momenteel wordt geconfronteerd. Zowel in haar organische als in haar groeistrategie richt Enovation zich op het verhogen van de toegevoegde waarde voor haar klanten, het verder verbeteren van het strategische productaanbod en het versterken van haar strategische positionering als een toonaangevende internationale SaaS-leverancier in  Europa.

Over MULTIsignaal

MULTIsignaal, opgericht in 2006 en gevestigd in Middelharnis (NL), is de toonaangevende Nederlandse Verwijsindex-leverancier die hulpmiddelen biedt aan verschillende zorgprofessionals en organisaties om met elkaar in contact te komen wanneer er risico’s worden geïdentificeerd met betrekking tot de zorg voor jongeren (<23 jaar). Het gebruik van de Verwijsindex door gemeenten is verplicht op basis van de Jeugdwet. MULTIsignaal biedt een totale SaaS-oplossing voor het onderhouden van een lokale Verwijsindex, die zorgt voor het doorsturen van ‘signalen’ naar de Landelijke Verwijsindex van de overheid waarin alle doorgestuurde ‘signaleringen’ worden opgeslagen. Het bedrijf heeft een leidende positie in de markt en bedient momenteel 267 Nederlandse gemeenten, waarmee diverse zorgorganisaties en meer dan 50.000 professionals zijn verbonden Op dit moment onderhoudt MULTIsignaal meer dan anderhalf miljoen verbindingen tussen hulpverleners die gezamenlijk betrokken zijn bij ruim 500.000 kinderen en jongvolwassenen.

De overname is de vierde toevoeging aan de Enovation Group, die eerder is versterkt met XDS-leverancier Meddex, Connected Healthcare-speler Verklizan en leverancier van patiëntenverwijzingen, patiëntendossieroverdracht en zorgcommunicatieoplossingen POINT.

Lees hier het persbericht van Enovation