MULTIsignaal in het onderwijs

23 mei 2022

Alle jeugdigen verdienen het om in een kansrijke en veilige thuissituatie op te groeien tot zelfstandige mensen die hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het grootste deel is in staat om dit op eigen kracht te doen. Een ander deel van deze jeugdigen heeft hierbij extra ondersteuning nodig. Het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol.

Vanuit de gemeente Amsterdam is er daarom in 2022 extra aandacht voor het signaleren in MULTIsignaal wanneer er bij een leerling sprake is van meervoudige problematiek en wanneer extra ondersteuning gewenst is. Goed gebruik door het “voorveld” is hierbij een belangrijke pijler. Denk aan het wijknetwerk waaronder kinderdagverblijven, scholen, jeugdagenten en ook huisartsen, poh-ers, vallen. School speelt een centrale rol in het leven van kinderen aangezien zij geruime tijd op school doorbrengen. Bovendien is de school vaak een plaats waar problematiek als eerste gesignaleerd wordt.


Machteld Kruideniers, coördinator Zorg en Veiligheid op de Open Scholengemeenschap Bijlmer is fan! “Wanneer je zorgen hebt om een leerling kun je elkaar op een laagdrempelige manier en in een vroeg stadium vinden en samenwerken. Juist om te voorkomen dat een ondersteuningsvraag ingewikkelder wordt.” Lees hier het volledige interview met Machteld.


Ook AWBR staat achter het middel MULTIsignaal en de bijbehorende doelen. Daarom worden er twee trainingen georganiseerd op dinsdag 27 september (fysiek) en maandag 10 oktober (online). Wietske Zeper en Mitch van Dijk zullen gedurende deze training ingaan op het gebruik en het belang van MULTIsignaal. Deze training is te volgen door intern begeleiders en directieleden van zowel aangesloten als van niet aangesloten scholen. Lees hier meer…

Om Intern Begeleiders en zorgcoördinatoren te ondersteunen met het gebruik van MULTIsignaal is er zowel voor primair onderwijs als voor voortgezet onderwijs een handleiding opgesteld. Hierin vind je onder andere informatie over het proces van afwegen, het informeren en het borgen in eigen dossier. Download hier de handreiking: Primair onderwijs. Voortgezet onderwijs.


Heb je vragen, opmerkingen of een leuke ervaring die je wil delen? Neem contact op met consultant@multisignaal.nl