Motie aangenomen: Ministerie van VWS nu aan zet

7 december 2021

Tijdens de stemming dinsdag 7 december heeft de Tweede Kamer de motie, ingediend door Westerveld en Peters, aangenomen. Een verbazingwekkende politieke wending, juist nu er na het verdiepingsonderzoek onder professionals en anderen, in het rapport ‘De VIR in beeld’, sprake is van effectiviteit van de verwijsindex. Het is nu aan de bewindspersoon Paul Blokhuis of hij de motie wel of niet uit gaat voeren en hoe. We hebben het ministerie van VWS gevraagd hoe het vervolg eruitziet.

Onze verwachting is dat door het ministerie van VWS een plan van aanpak opgesteld zal worden. Er volgt dan een wetgevingstraject, omdat er een nieuwe grondslag moet komen. Dit is een langdurig traject.

Feitelijk en juridisch is er na dinsdag 7 december ’21 niets veranderd aan de status quo van de verwijsindex. Tegelijkertijd vraagt het van ons om vooruit te kijken. Wij gaan als Gebruikersvereniging hierover met elkaar in gesprek, met VNG en met het ministerie van VWS. Houd de website hierover in de gaten. 

Wij gaan door, omdat dit het enige instrument is dat het mogelijk maakt om te komen tot vroeg signalering, informatie-uitwisseling en te komen tot tijdige en passende zorg, hulp of afstemming voor die kinderen, ouders en gezinnen waar dat van groot belang is. Een hoop gemeenten nemen deze taken zeer serieus. Deze wethouders en beleidsmedewerkers kunnen hun stem bij de demissionair staatssecretaris laten horen!

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen met:
wietske@publiekeinnovatie.nl of Birgit@publiekeinnovatie.nl.