Meetbaar 2023

11 december 2023

Hoe weeg je de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van de Verwijsindex?

Het doel van de Verwijsindex is het koppelen van bij jeugd en gezin betrokken professionals. De verwijsindex koppelt professionals uit verschillende domeinen aan elkaar, professionals die betrokken zijn bij kinderen, jongeren en gezinnen, waar ze zich zorgen om maken en die hulp nodig hebben.

In kwalitatieve zin zijn er in 2023 tot op heden ruim 168.000 signalen in MULTIsignaal afgegeven. Hierdoor zijn meer dan 114.000 cliëntmatches en 200.000 gezinsmatches ontstaan. Hiervan zijn respectievelijk 19% en 13,5% matches tussen verschillende regio’s.

Er zijn in 2023 bijna 150.000 jeugdigen met 4 of meer betrokken professionals. De Verwijsindex maakt het netwerk dat zich om hen heen heeft verzameld inzichtelijk. Zo heeft het bijvoorbeeld bijgedragen aan het voorkomen van uithuisplaatsingen bij crisis interventies, omdat deze professionals met elkaar schakelden. Dát is de kwalitatieve waarde van de Verwijsindex.