Landelijke evaluatie Verwijsindex

23 juni 2020

De landelijke evaluatie van de Verwijsindex is gepubliceerd. De evaluatie werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw. Het rapport is te downloaden via deze link.

Vanmorgen hebben wij in de vergadering met het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal besproken dat wij, namens alle bij MULTIsignaal aangesloten gemeenten, een gezamenlijke reactie zullen formuleren naar aanleiding van het rapport.

Wij hebben het ministerie van VWS benaderd om onze reactie na de zomer met het ministerie te bespreken.

Indien u vragen of suggesties heeft n.a.v. het rapport, dan kunt u deze mailen naar info@multisignaal.nl.