Interactieve trainingssessie VIR / Meldcode

18 mei 2022

Naast het team Jeugd en Gezin zijn nu ook de teams WMO, Schuldhulpverlening, Arbeidsparticipatie en Werk & Inkomen getraind in het gebruik van de VIR. Gedurende het eerste kwartaal hebben zij  een interactieve training gevolgd met betrekking tot de VIR en de Meldcode.

Aanleiding hiervoor was de implementatie van de rol van aandacht functionaris en het optimaliseren van het gebruik van de VIR en de Meldcode. Onderwerpen die tijdens de training naar voren kwamen: De verschillen tussen de VIR en de Meldcode, wat is de precieze werkwijze van beide instrumenten en wie zijn verplicht er mee te werken?

Het verschil tussen de VIR en de Meldcode zit hem onder andere in de leeftijdscategorie. Zo wordt de VIR ingezet voor jeugdigen tussen de 0-23 jaar en betreft de Meldcode de leeftijd 0-100. De VIR heeft een preventief karakter en wordt ingezet om begeleiding of zorg op te zetten en te vergemakkelijken door vroegtijdig met collega’s uit de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen, Politie & Justitie, te overleggen. De VIR is dus echt een samenwerkingsinstrument. De Meldcode heeft echter als doel het starten van een onderzoek naar vermoedens op geëscaleerde problematiek, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanwege het verschil in karakter spreken we bij de VIR over het afgeven van een signaal en bij de Meldcode over melden.

Maar waar komen de VIR en de Meldcode nou overeen? Naast de duidelijke verschillen, hebben deze instrumenten namelijk ook raakvlak. Stap 0 van de Meldcode is namelijk het in kaart brengen van signalen. Hier komt de VIR om de hoek kijken. Bekijk voor meer informatie eens deze infographic.

Vind jij het nog lastig de VIR en de Meldcode in de praktijk te onderscheiden of heb je andere ondersteuningsvragen? Neem contact op met vir@goeree-overflakkee.nl voor de mogelijkheden binnen jouw organisatie.