Gezamenlijke vergadering bestuur en Gebruikerscommissie van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal

11 november 2021

Op 11 november 2021 hebben het bestuur en de Gebruikerscommissie vergaderd over het jaarplan van 2022. Op 18 januari 2022 vergadert het bestuur over de ingediende voorstellen.