Feedback op ontwikkeling 

25 maart 2024

MULTIsignaal is opgericht om professionals de mogelijkheid te geven sneller in contact met elkaar te komen, zodat er geen onnodige slachtoffers zoals het Maasmeisje en Savanna meer vallen. We streven naar preventieve en integrale jeugdzorg, wat een tijdloos doel is. Om dit doel te bereiken, vragen we feedback, om nog beter op de behoeften van de zorgverleners, burgers en gemeenten in te kunnen spelen. 

Op 22 januari hebben we een online-bijeenkomst gehouden over de (door)ontwikkeling van de MULTIsignaal verwijsindex. Er waren meer dan 20 deelnemers. De meeste geïnteresseerden kwamen uit de Jeugdzorg of zijn professionals in het onderwijs. 

 De bijeenkomst had als doel om een inkijkje te geven over mogelijkheden die ons verbeterd samenwerkingsplatform zou kunnen bieden en ook direct om op te halen hoe er vanuit het werkveld gereageerd zou worden. We delen de uitkomsten graag met jullie.   

We begonnen met een presentatie over de huidige stand van zaken om vervolgens onze blik te werpen op de toekomst. Op de vraag welke elementen een samenwerkingsinstrument in elk geval zou moeten bevatten kwamen vooral termen naar voren zoals gebruiksvriendelijk en korte lijnen. Ook werden er functionaliteiten genoemd die nu al door MULTIsignaal ingevuld worden zoals bijvoorbeeld het inzichtelijk krijgen welke professionals betrokken zijn en om contactgegevens makkelijk te kunnen vinden. Maar ook nieuwe elementen werden genoemd van “het verhaal van de jongeren centraal zetten” tot “het kunnen opnemen van informele hulpverleners”.  Er zou ook extra aandacht moeten komen voor gebruikers met LVB  en anderstaligen.   

Het ging niet alleen om informatie ophalen, maar ook laten zien hoe een samenwerkingsinstrument eruit kan komen te zien. De eerste reacties waren overwegend positief. Termen die werden genoemd waren bijvoorbeeld “duidelijk en inzichtelijk”, “Super dat de cliënt kan inzetten wat zij nodig heeft”, en “ziet er mooi uit”. Sommige van de reacties waren lovend over de vormgeving: “Prettige manier, helder en transparant”; een andere deelnemer zag vooral de meerwaarde in het werkveld: “het spreekt mij aan vanwege de tijdwinst die deze app oplevert”.   

Er waren ook kritische geluiden te horen en sommige zorgprofessionals lieten duidelijk weten dat er ruimte voor verbetering is. Zo waren er zorgen over het daadwerkelijk gebruik van de app door ouders/jeugdigen; “Het grootste deel van mijn doelgroep waar ik mee werk, NT2, begrijpt dit allemaal niet.” of “lk denk dat dit voor een bepaalde groep kan werken, namelijk de digitaal vaardige mensen. Voor een andere groep helemaal niet.” Dit zijn overwegingen die we meenemen om de app toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.     

We danken alle deelnemers hartelijk voor hun bijdragen. We nemen de kritische noten mee in de ontwikkeling tot een vernieuwde en verbeterde versie. Om tot een goed samenwerkingsinstrument te komen zijn kritische en meekijkende ogen altijd welkom. Ook meepraten? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst Delen = Vermenigvuldigen.