Ervaringsdeskundigen aan het woord

6 januari 2022

Helen de Ruiter is jeugdarts en werkt ongeveer negen jaar voor de GGD. Ook is ze in Amstelveen als arts verbonden aan het consultatiebureau – een voorziening voor 0 tot 4-jarigen – en is zij jeugdarts voor enkele basisscholen. Al zolang als zij aan de GGD verbonden is, werkt zij met de verwijsindex MULTIsignaal. Een mooi systeem om met alle professionals in contact te komen die bij een kind of gezin betrokken zijn, vindt zij. Lees hier meer over haar ervaring.

Politie Amsterdam Amstelland

Remko de Boer is operationeel specialist bij de recherche in Amsterdam Zuid. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich op de aanpak van jeugdgroepen. Daarnaast geeft hij voorlichting op scholen. Het afgelopen jaar heeft de politie Amsterdam Amstelland in verschillende pilots ervaring opgedaan met het samenwerkingssysteem MULTIsignaal. Remko is hier nauw bij betrokken. Lees hier meer over zijn bevindingen tot nu toe.