Eerste fusie regio’s in Noord-Holland een feit!

29 juni 2020

Blije mensen dankzij de fusie

In Noord-Holland is het al enige tijd de wens om van losse regio’s in MULTIsignaal één grotere regio te maken. Dit betreft drie regio’s die onderling al veel samenwerken. De huidige scheiding tussen deze regio’s zorgt eigenlijk alleen nog maar voor administratieve handelingen.

De regio’s die deze wens hebben laten uitkomen zijn: Noord-Holland Noord, West Friesland en Kop van Noord-Holland. De drie regio’s hebben gekozen voor de regionaam Noord-Holland Noord. Sanne de Moel en Lianne van Leeuwen, beide regiobeheerders van de betrokken regio’s, zijn hiermee aan de slag gegaan in samenwerking met MULTIsignaal.

Soepel migreren

Bij een migratie is het altijd van belang dat gebruikers zo min mogelijk hinder / verandering ervaren. Daarom is ervoor gezorgd dat de huidige accounts en signalen behouden blijven. Praktisch gezien houdt dit in dat medewerkers die voorheen inlogden in de regio’s West Friesland én Kop van Noord Holland, vanaf nu inloggen in Noord-Holland Noord.
Tijdens de migratie ontvingen medewerkers geen notificaties over de gemaakte wijzigingen. Mogelijk zien zij bij de eerste keer inloggen een toename van het aantal signalen op hun account. Door de samenvoeging van de accounts per regio zullen ze in sommige gevallen de totalen van hun signalen per organisatie / locatie zien voor deze drie regio’s. Alle medewerkers zijn hierover van te voren geïnformeerd door de betrokken regiobeheerders. Er is alles aan gedaan om medewerkers geen hinder te laten ondervinden.

Voordeel voor medewerkers en beheerders

Dankzij deze fusie neemt het gebruikersgemak van de applicatie toe. Met name voor medewerkers die in meerdere gebieden werken: men hoeft niet meer te kiezen tussen drie regio’s om signalen af te geven. Maar ook bij het inloggen hoeven er geen, óf minder, keuzes gemaakt te worden. Bovendien krijgen ze, dankzij dat cliënten niet meer verspreid staan over verschillende regio’s, meer overzicht over de door hen gesignaleerde cliënten.
Ook voor de beheerders zelf wordt het werken prettiger. De beheerders van de drie regio’s hoeven niet in alle drie de regio’s dezelfde instellingen en afspraken te maken. Kortom deze drie regio’s die voorheen al veel samenwerkten hebben nu écht een gedeeld beleid en systeem.

Feiten & cijfers

Voorheen hadden deze regio’s een totaal van 428 te beheren organisaties. Na de fusie, dankzij het verwijderen van de dubbelingen, blijven er 382 (89%) unieke organisaties over. Het aantal locaties is van 974 naar 936 (96%) gegaan. Het totaal aantal medewerkers is gedaald van 5764 naar 4954 (86%).  De dalingen geven  aan dat, voor dat medewerkers en organisaties die in meerdere regio’s werkzaam waren,  het gebruik van MULTIsignaal nu makkelijker wordt.

Kort gezegd: Eenvoudiger, overzichtelijker, sneller en efficiënter.

Interesse?

Ben je een regiobeheerder / technisch beheerder en heb je ook interesse in een fusie met één of meerdere regio’s? Neem dan contact op met de Product manager van MULTIsignaal: Roberto Bosco.