De visie van de Gebruikersvereniging

25 maart 2024

“Integraal werken is niet de slotsom van alles met alles verbinden, maar juist de cruciale verbindingspunten zien te vinden om het grootst mogelijk effect te bereiken.”

Daphne Bottenberg (lid bestuur Gebruikersvereniging)

Momenteel zijn het roerige tijden. De formatie vordert gestaag en momenteel weet nog niemand welke speerpunten aankomend kabinet gaat kiezen. Je zou kunnen denken dat we in stilte de storm aan het afwachten zijn, maar niets is minder waar. Als bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal benadrukken wij het belang van vroegsignalering en samenwerking voor al die jongeren die een uitgestoken hand nodig hebben. Dat doen we niet alleen. Ook de VNG heeft uitgesproken dat de verwijsindex nu nog steeds onderdeel uitmaakt van de Jeugdwet. En dat het uitvoeren van de wet een duidelijke en vanzelfsprekende taak is van lokale overheden, de gemeenten dus. 

Tegelijkertijd komt er veel op gemeenten af, ze krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat wij ook aan de slag gaan met vroegtijdig samenwerken om deze vraagstukken zo goed mogelijk tot uitvoering te brengen. Om het jeugdbeleid te kunnen moderniseren moeten we in een zo vroeg mogelijk stadium die verbinding opzoeken met alle betrokken partijen (inclusief jongeren en hun ouders). MULTIsignaal draagt hieraan bij door de praktische vindbaarheid van professionals te versimpelen, een ontwikkeling die ook genoemd wordt in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd.  

Integraal werken is niet de slotsom van alles met alles verbinden, maar juist de cruciale verbindingspunten zien te vinden om het grootst mogelijk effect te bereiken. Om te blijven bouwen aan een netwerk dat in staat is vroegtijdig te kunnen handelen, is het essentieel om de Verwijsindex niet af te schaffen maar te moderniseren. Zo blijven we vroegsignalering en samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau stimuleren. Handelen voordat kinderen in onveilige of ongezonde situaties belanden, dat is het doel!