De eerste stappen richting 2024

6 december 2023

Op maandag 20 november jongstleden kwamen het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal en de gebruikerscommissie samen tijdens het jaarlijkse gezamenlijke overleg in Houten. Naast het bijpraten en het uitwisselen van ideeën stond het jaarplan van 2024 op de agenda. De opgehaalde conclusies, plannen en ontwikkelingen rondom het nieuwe samenwerkingsinstrument werden gepresenteerd. Dankzij verdiepende vragen en nuttige discussies krijgen de plannen steeds meer vorm en kracht.

Het jaar 2024 zal in het teken staan van de bouw van een nieuw samenwerkingsinstrument. Daarnaast blijft de Gebruikersvereniging zich actief inzetten voor de lobby rondom de voorgenomen wetswijziging. Er bereiken ons dagelijks geluiden uit het werkveld dat de motie onjuist begrepen is en dat er vanuit de praktijk juist behoefte is aan een instrument dat professionals vroegtijdig met elkaar in contact brengt. Een instrument dat niet alleen het lokale netwerk versterkt, maar ook samenwerking over regionale- en domeingrenzen heen mogelijk maakt. De verschillende onderwerpen in het jaarplan dragen zowel bij aan de doorontwikkeling als aan het behoud van de wettelijke verplichting voor een samenwerkingsinstrument.

Daarnaast namen we tijdens de bijeenkomst afscheid van drie gewaardeerde leden: Judith van Schaik (bestuurslid), Sanne de Moel (bestuurslid) en Lianne van Leeuwen (gebruikerscommissie). Tijdens een gezellige lunch hebben we nog nagepraat en teruggeblikt op de toewijding die zij de afgelopen jaren hebben getoond. Judith, Sanne en Lianne, nogmaals hartelijk dank en veel succes in jullie verdere loopbaan.