Bestuur in gesprek over motie en jaarplan

17 maart 2022

Op 18 januari jl. vergaderde het bestuur van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal onder leiding van voorzitter Richard Scalzo (bestuurder MEE) over het jaarplan van 2022.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het hele land, onder wie Bert Kissing (regio Achterhoek, 8 gemeenten), Judith van Schaik (regio Amsterdam, 13 gemeenten), Erik van der Waal (regio Eemland, 7 gemeenten), Sanne de Moel (regio Noord-Holland-Noord, 17 gemeenten), Ingrid Hartgers (regio Haaglanden, 10 gemeenten) en Dré Lameir (penningmeester en CTO/CISO Enovation). Ook Carin Bos (regio Lekstroom, Utrecht Zuid-Oost, Utrecht-West, 15 gemeenten) sloot aan als voorzitter van de Gebruikerscommissie.

Met elkaar spraken zij over de ingediende motie, de reactie hierop vanuit de regio’s, de gemeenten, de VNG en het ministerie van VWS. Een onderwerp waar nog uitgebreid over doorgepraat kon worden, daarom werd er besloten om een fysiek overleg te plannen om een gezamenlijke visie te bepalen.

Toekomstscenario’s

Op 17 maart jl. kwam de groep opnieuw bij elkaar en vond de creatieve sessie ‘visie bepaling’ plaats. Aan de hand van drie scenario’s en een omgevingsanalyse, gingen de bestuursleden met elkaar aan de slag en spraken zij over: ‘Wat is een droomscenario, een gewenst- en realistisch scenario? En wat vind je als persoon, als bestuurslid en als vertegenwoordiger van je achterban?’ Er werden nieuwsgierige vragen aan elkaar gesteld, om elkaar te begrijpen en om verschillende invalshoeken te belichten. Na diverse uitwisselingen heeft het bestuur een gezamenlijke keuze gemaakt.  

De vereniging heeft de keuze gemaakt om zich voor te bereiden op het scenario waarin de Jeugdwet wordt aangepast op basis van de argumenten die zijn aangegeven in de motie. De wettelijke taak voor gemeenten blijft in dat scenario bestaan. Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden om te kijken naar wat er nodig is om de verwijsindex toekomstbestendig te maken.

Algemene Ledenvergadering

Op 4 april 2022 vergaderde het bestuur om de gezamenlijke keuze te vertalen naar het jaarplan 2022 van de Gebruikersvereniging. Wil je meer informatie over de scenario’s en het jaarplan? Op donderdag 19 mei 2022 worden deze onderwerpen besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.