ALV Gebruikersvereniging MULTIsignaal

30 april 2020

Voor alle gemeenten die gebruik maken van MULTIsignaal vindt op donderdag 28 mei de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Aangezien we door de maatregelen rond de corona-crisis niet bij elkaar kunnen komen, hebben we besloten om de vergadering online te organiseren via Zoom.

Tijdens de ALV krijgt u de gelegenheid om mee te beslissen over verenigingszaken van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal (GVMS). Sinds 2009 verbindt de GVMS zo’n 70% van de Nederlandse gemeenten, die werken met de Verwijsindex van MULTIsignaal. Via deze bijzondere constructie beslissen gemeenten met elkaar over de doorontwikkeling van de Verwijsindex en delen zij kennis op het gebied van samenwerken binnen de jeugdzorg.

Tijdens de ALV hoort u alles over de plannen voor 2020. Wij vragen enerzijds uw stem over verenigingszaken en de vaststelling van de jaarrekening over 2019. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen van de MULTIsignaal Verwijsindex, bespreken we o.a. bovenregionale aansluitingen en Sluitend Samenwerken 0-100.

Wanneer?

Donderdag 28 mei van 10:00 tot 11:30 uur

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de ALV via info@multisignaal.nl. U ontvangt dan ongeveer een week van te voren de agenda en een link met inlogcodes om deel te kunnen nemen via Zoom. Deelnemen gaat eenvoudig door op de link te klikken, u hoeft niets op uw computer te installeren.