Maria (13): 1 gezin 1 plan!

De professional

Organisatie: MD Veluwe
Naam: Harma
Functie: Front office medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin
Ervaring: Ik werk al 4 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 3 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex ongeveer 1 keer per maand. Vooral wanneer ik de coördinatie van zorg heb omtrent een gezin en/of zorgen heb

Match met maar liefst 5 andere partijen.

Situatie

Op advies van Slachtofferhulp, waar moeder een aantal gesprekken had naar aanleiding van een geweldsincident, nam zij contact op met MD Veluwe (organisatie Maatschappelijke Dienstverlening). Moeder maakt zich zorgen over de vader en haar kinderen vanwege een langdurige en zeer heftige familieruzie. Omdat zij het gevoel heeft door andere instanties niet goed geholpen te worden, geeft zij niets aan over andere hulpverlening in het gezin. De organisatie MD neemt de hulpvraag aan en toont haar betrokkenheid in de Verwijsindex voor Maria en haar 2 broers.

Dit levert voor zowel Maria als haar broers direct een match op. Het gezin blijkt bij zeker 5 andere instanties bekend: Veilig Thuis, Lindenhout (advies en praktische ondersteuning, intensieve behandeling en dagopvang), de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht. Lindenhout heeft de matchregie. De professional van MD Veluwe neemt contact op om haar zorgen te delen en te bezien of de voorgestelde aanpak van MD Veluwe wel in lijn is met een mogelijk reeds opgesteld plan van aanpak.

“Betrokken hulpverleners liggen door de afstemming nu met elkaar op 1 lijn.”

Situatie na de match


Na onderzoek blijkt dat de vader en de kinderen in het recente verleden in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest vanwege gewelddadige mishandeling door enkele familieleden. Onlangs is er zelfs een incident geweest waarbij dochter Maria door een familielid met een bijl achterna werd gezeten. Vanuit de voortdurend bedreigende situatie voor de kinderen, is naast Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming nu ook Jeugdzorg betrokken.

De gezinsproblematiek wordt besproken in een multidisciplinair sociaal team. Hier is vastgesteld dat het gezin wel een hulpvraag heeft, maar de gemaakte afspraken consequent niet nakomt. De hulpverlening komt hierdoor niet goed van de grond. Het is erg spijtig dat het gezin de hulpverlening lijkt tegen te werken en daardoor niet de ondersteuning krijgt die het behoeft. Overwogen wordt om de kinderen elders op te vangen, totdat de gezinssituatie weer voldoende stabiel is.