Marcel (9): instemming zorgt voor afstemming

De professional

Organisatie: CJG Amersfoort
Functie: Jeugdhulpverlener
Ervaring Ik werk al zo’n 20 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan een aantal jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex ongeveer 1 keer per maand.

Match Marcel (9): instemming zorgt voor afstemming

Situatie

De scheiding tussen de ouders van Marcel is niet succesvol verlopen. Vader leeft in onmin met moeder en wil graag contact met zijn kinderen.
De schulden die de ouders tijdens hun relatie hebben opgebouwd, staan op naam van moeder. Zij heeft een uitkering en leeft in armoede. Ze is erg boos op vader, omdat hij haar met de schulden heeft laten zitten en geen financiële bijdrage levert. Vader heeft inmiddels een nieuwe relatie.

Aangezien vader zijn kinderen niet zou mogen zien, is hij naar de politie gestapt om z’n beklag te doen over moeder. De politie heeft daarop een zorgmelding opgesteld voor Marcel en zijn broertje Tom.
Op basis van de zorgmelding is Bureau Jeugdzorg (BJZ) op huisbezoek gegaan bij moeder. Daar werd duidelijk dat de ouders in een echtscheiding waren verwikkeld en er formeel nog geen omgangsregeling was getroffen. Op de vraag aan moeder of er nog andere instanties bij het gezin betrokken waren, reageerde ze ontkennend.
Het is in de regio Eemland de afspraak dat als BJZ een zorgmelding ontvangt, ze ook een registratie in de Verwijsindex maakt. Deze actie leverde in dit geval direct een match op met de GGD.

Bij de vraag aan moeder of er nog andere instanties betrokken zijn, reageerde ze ontkennend. Dit bleek na de match echter niet het geval.

Situatie na de match


BJZ confronteert moeder met de betrokkenheid van de GGD. Zij had hierover niets gezegd, omdat zij zich schaamde en uit angst om de invloed op haar kinderen kwijt te raken. Uitleg over de Verwijsindex en het nut van samenwerking tussen verschillende instanties, heeft haar doen instemmen met het contact met de GGD.

Via de GGD wordt duidelijk dat er een huurachterstand is en huisuitzetting dreigt. De woningbouwvereniging heeft hierover al met moeder gesproken en BJZ wordt nu onderdeel van de aanpak om huisuitzetting te voorkomen en ondersteuning te bieden bij het verkrijgen van een stabiele gezinssituatie. In overleg met beide partijen wordt er een financiële regeling getroffen.
Omdat Marcel problemen ondervindt van de scheiding van zijn ouders is hij aangemeld voor het KIES-programma voor kinderen in een echtscheidingssituatie.
De casus is momenteel voor BJZ afgesloten. De kinderen doen het goed op school. Er wordt door meerdere instanties voldoende ondersteuning geboden en we kunnen spreken van een relatief stabiele gezinssituatie.