Jelle (11) verhuizing van Friesland naar Rotterdam

De professional

Organisatie: GOSA, gemeente Vlaardingen
Naam: Claudia
Functie: Regisseur
Ervaring: Werkt al 15 jaar als professional in de jeugdzorg, waarvan 5 jaar met de Verwijsindex. Gebruikt de Verwijsindex tientallen keren per jaar.

Vanuit het meldrecht zal de professional zelf de afweging moeten maken een signaal af te geven op een jongere.

Situatie

De ouders van Jelle zijn gescheiden, maar vader valt zijn ex-vrouw nog steeds lastig. Hij is dak- en thuisloos, blijkt verslaafd aan drugs en is veelpleger. Moeder is onlangs met de kinderen verhuisd, heeft een psychiatrisch ziektebeeld en moet rondkomen van een uitkering. Haar woning is zeer sober. Jelle en zijn zusje slapen o.a. op matrassen op de kale vloer, hun gehele materiële situatie is slecht.

De gemeentelijk regisseur vraagt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zich over moeder en kinderen te ontfermen en geeft een signaal af in de Verwijsindex Rotterdam. Geheel onverwachts ontstaat hierdoor een match met het School Maatschappelijk Werk (SMW) in Friesland.

De schoolmaatschappelijk werker in Friesland bevestigt de zorgen over de slechte financiële situatie en vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Na een melding door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) een jaar eerder al onderzoek heeft gedaan naar het gezin. Mede doordat de in Friesland woonachtige grootouders een beschermende invloed hadden op het gezin , is de situatie van Jelle toen als onvoldoende zorgwekkend beoordeeld en is er voor Jelle geen beschermende maatregel uitgesproken. Met de aandacht vanuit zowel het AMK als andere organisaties, werd het de moeder in Friesland te heet onder de voeten en besloot zij (wederom) te verhuizen met een voor de schoolmaatschappelijk werker onbekende bestemming. Voor de schoolmaatschappelijk werker is dit de reden geweest om een registratie in de Verwijsindex te maken.

Er is altijd een spanning tussen te vroeg en te laat signaleren.

Situatie na de match

Jelle

Zonder de Verwijsindex waren de problemen binnen dit gezin door de regisseur lager ingeschat. Door de match met de schoolmaatschappelijk werker uit Friesland, werd het ‘niet pluis gevoel’ bevestigd, kwam de voorgeschiedenis van het gezin boven tafel en hoefde de regisseur de hulpverlening niet vanuit een beginsituatie te starten.
De regisseur heeft contact opgenomen met de RvdK. Het eerder uitgevoerde raadsonderzoek was te gedateerd en de moeder moest met voldoende hulpverlening opnieuw de kans krijgen om haar gezin op de rails te krijgen. Mocht zij dan niet over voldoende opvoedvaardigheden beschikken en/of mochten de kinderen niet veilig zijn, dan kon een AMK- melding opnieuw gedaan worden.

Momenteel wordt vanuit het ‘Laatste Kans Project’ praktische woon- en opvoedbegeleiding ingezet met als doel huisuitzetting te voorkomen en een stabiele leefsituatie te creëren. Met Jelle gaat het naar omstandigheden redelijk.