Ik zoek de samenwerking

De professional

Organisatie: GGD-regio Utrecht
Naam: Carin Bos
Functie: Regiobeheerder Verwijsindex voor de regio’s Utrecht Zuid – Oost, West en Lekstroom

Ga in een eerder stadium van de zorgen met elkaar aan de slag. Dan wordt het ook makkelijker om met ouders te praten.

De insteek is heel licht: ‘Ik zoek de samenwerking’

In 2009 kwam ik in contact met een gezin waarvan de moeder met enorme verslavingsproblematiek kampte, toen ben ik de Verwijsindex gaan gebruiken! De verslaving van de moeder was zo’n risico voor de kinderen dat de zorg wel heel duidelijk was. Binnen een half jaar kwam er een match met Veilig Thuis (toen nog AMK). Het leverde dus meteen iets op! Het belang van samenwerking, elkaar tijdig vinden zag ik in deze casus sterk naar voren komen. Ook de waardevolle betekenis van de Verwijsindex kwam sterk naar voren. Later ben ik in mijn rol als regiobeheerder steeds meer de nadruk gaan leggen op samenwerking en vroegsignalering.

Anders begin je al met een rood stopbord naar ouders.

Ga in een eerder stadium van de zorgen met elkaar aan de slag. Dan wordt het ook makkelijker om met ouders te praten, omdat je hen veel eerder meeneemt in je zorg. Anders begin je al met een rood stopbord naar ouders. De insteek is dus veel lichter!

Voorlichting aan professionals

We geven onder andere voorlichtingsbijeenkomsten aan alle gebruikers van de Verwijsindex (open inschrijving), maar ook interne specifieke trainingen bij grote organisaties zoals veel tweedelijnsorganisaties.

Regelmatig hoef ik tijdens de voorlichting niet eens de kern van de Verwijsindex aan te geven, omdat professionals tijdens de kennismaking of gedurende de voorlichting al met elkaar hebben ontdekt dat ze dingen van elkaar moeten weten. Dat is erg leuk! Bij de voorlichtingsbijeenkomsten zijn veel verschillende organisaties aanwezig zoals scholen, kinderopvang, jongerenwerk, leerplicht en vaak ook tweedelijns – organisaties. Dan ervaren professionals meteen de meerwaarde.

De praktijkondersteuner kan de huisarts ondersteunen

De samenwerking verbeteren en elkaar als betrokkenen in een gezin eerder vinden, dat is wat de Verwijsindex beoogt.

In eerste instantie lijkt het wat moeizamer om huisartsen aan te sluiten op de Verwijsindex, omdat huisartsen toch wel wat afhoudend zijn met name rondom de privacy. Als ik dan uitleg dat de Verwijsindex juist een van de weinige instrumenten is, dat legitimeert dat je over de domeinen samenwerkt en waar privacy goed in geborgd is, helpt dat de huisartsen. De samenwerking verbeteren en elkaar als betrokkenen in een gezin eerder vinden, is iets wat veel huisartsen ook als wens hebben. Precies datgene wat de Verwijsindex ook beoogt!

Persoonlijk contact met organisaties helpt

Grote organisaties besluiten op managementniveau dat met de Verwijsindex gewerkt moet worden. De professional moet hierin natuurlijk wel meegenomen worden. Het gaat namelijk om de matches waar je wat mee kan en dààr hebben de professionals mee te maken.

Zij zijn degenen die de Verwijsindex uiteindelijk gebruiken en gemotiveerd moeten zijn. We hebben het streven om één keer per jaar met ieder contactpersoon, van de aangesloten organisatie, een voortgangsgesprek te houden. Hierin bekijken we ook of de Verwijsindex goed geïmplementeerd is in het werkproces. Daarbij hebben we één tot twee keer per jaar een bijeenkomst voor deze contactpersonen.

Continue aandacht voor de Verwijsindex helpt echt!

Carin werkt als Jeugdverpleegkundige bij de GGD-regio Utrecht. Sinds 2012 is ze regiobeheerder Verwijsindex voor de regio’s Utrecht Zuid – Oost, West en Lekstroom.