Het nut van de verwijsindex

Naomi Dessaur werkte als maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening, toen zij merkte dat het tijd was om dingen anders aan te pakken en haar eigen visie breder uit te dragen. Zo ontstond in 2008 Dessaur Trainingen en vervolgens ook Naomi Maakt Bespreekbaar in 2018.

De Verwijsindex, wat is het?

MULTIsignaal is in Nederland de grootste leverancier van de Verwijsindex. Maar wat is de Verwijsindex? Naomi Dessaur: “Voor mij is de Verwijsindex echt een extra tool in stap 2 van de meldcode, die je kan helpen om signalen bij elkaar te brengen. Hulpverleners worden aan elkaar gekoppeld, zodat zij samen kunnen kijken naar wat er nodig is voor dat kind of het gezin.”

Werkt het systeem?

Ik vind het een goede tool, áls het goed gebruikt wordt. De Verwijsindex bestaat inmiddels 10 jaar, maar er zijn nog steeds professionals die aangeven dat ze wel weten dat het bestaat, maar niet hoe het precies werkt en of hun organisatie de Verwijsindex gebruikt. Hen stuur ik altijd terug om dat eens uit te zoeken. Je kunt je altijd nog aanmelden voor de Verwijsindex. En zorg er ook voor dat je als organisatie weet hoe je het systeem gebruikt.

Als iedereen de Verwijsindex zou gebruiken dan gaan we elkaar veel sneller vinden en zijn kinderen dus veel sneller in beeld

Als ik het over de meldcode heb, dan heb ik het ook altijd over de Verwijsindex. Het is een handige tool en ik ben er tevreden over, alleen is het nog steeds niet overal bekend en niet iedereen ziet er de meerwaarde van in. En dat is jammer, want als iedereen de Verwijsindex zou gebruiken dan gaan we elkaar veel sneller vinden en zijn kinderen dus veel sneller in beeld.

In haar training geven professionals vaak aan dat zij zich zorgen maken om een kind. Zij bespreken dit dan met de ouders en vervolgens wordt een kind in de Verwijsindex geplaatst. Dan blijkt dat andere zorgprofessionals zich ook zorgen maakten, waardoor zij aan elkaar gekoppeld werden. Hierdoor kon heel snel de hulpverlening in gang gezet worden. Dat is natuurlijk heel erg mooi en maakt een groot verschil.

Vraag advies als je niet weet wat je moet doen

Mijn allereerste tip, dat is misschien een beetje een open deur, doe het gewoon! Bedenk eens voor jezelf: stel jij bent zelf vader, moeder of verzorger van een kind en iemand maakt zich zorgen. Daar hoef je niet eens ouder voor te zijn om je daarin te kunnen verplaatsen. Wanneer in een proces zou jij willen weten dat er zorgen zijn rondom jouw kind?

Als ik kijk naar mezelf, ik heb 2 jonge kinderen, ik wil gewoon meteen weten dat iemand zich zorgen maakt. Ik wil op de hoogte zijn. Dus doe wat met je zorgen, vraag advies aan Veilig Thuis, collega’s of aan de aandachtsfunctionaris van de organisatie als je niet weet wat je moet doen.

Tip: doe het niet alleen, je hebt elkaar nodig

Blijf er in ieder geval niet alleen mee rondlopen. Aandacht voor kindermishandeling is hoe dan ook teamwerk, daar heb je elkaar ook echt bij nodig. En wees wel bloedje eerlijk over wat je zorgen zijn en noem de dingen gewoon bij de naam. Dat kan echt vanuit transparantie, vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor de ander. 

Zorg ook dat je als organisatie goed uitgerust bent om het bespreekbaar te maken. Zorg dat de aandachtsfunctionarissen zijn opgeleid, dat er scholing is rondom het bespreekbaar maken van zorgen met de ouders en ook met kinderen zelf. Een cursus EHBO doen we elk jaar opnieuw, terwijl kindermishandeling veel vaker voorkomt. In de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is echter heel weinig scholing.

Er is lef en durf voor nodig om het verschil te maken

Ik leid zelf mensen op en het is zo belangrijk dat zorgprofessionals geschoold zijn en deze vaardigheden ook gewoon in huis hebben. Zodat ze het lef en de durf hebben om dat verschil te maken voor ouders en kinderen en het gesprek wel aan te gaan.’