Het belang van afstemmen

Jeugdverpleegkundige JGZ:

“Regelmatig loop ik in mijn werk als jeugdverpleegkundige aan tegen casussen waarbij diverse professionals betrokken zijn en dit niet van elkaar weten of niet in contact zijn met elkaar. Het bij elkaar leggen van de verschillende puzzelstukjes zou direct een ander beeld geven van de situatie voor een aantal betrokken professionals en ook andere acties tot gevolg hebben, omdat de ernst van de situatie bijvoorbeeld niet duidelijk is. Of het zorgt ervoor dat er professionals uit het gezin kunnen gaan, omdat er allemaal dubbel werk verricht wordt.

Zo een vader die samen met zijn zoon bij mij op het onderzoek was. Hij was vader van 2 kinderen (beiden nog op de basisschool) en zijn vrouw was chronisch ziek. Hij had zijn werk opgegeven om voor haar te zorgen. Vader gaf aan dat al diverse professionals bij het gezin betrokken waren zoals huisarts, thuishulp, vrijwilligersorganisatie die hielp met de financiën, psychische zorg voor zijn zoon. Daarnaast had zijn zoon flink overgewicht en was aandacht daarvoor ook van belang.

Met vader afgesproken dat ik de verwijsindex zou inzetten om de zorg op elkaar afgestemd te houden en contact met hem zou houden hoe het gaat. Ook met toestemming van vader met school afgestemd en contact gezocht met de psychisch hulpverlener van zoon om het probleem van overgewicht in samenhang met de psychische nood van zoon aan te kaarten. Natuurlijk spreek ik ook af contact te houden met vader.

Ik bereik vader echter vervolgens niet meer. Via school ontvang ik zorgelijke berichten dat de kinderen bij oma wonen en vader verslaafd is. School kan vervolgens ook geen contact meer krijgen. De zorg die in gang is gezet, krijg ik ook geen contact mee. Dan krijg ik via de verwijsindex een match met Veilig Thuis. Vader kan ik helaas nog steeds niet bereiken en dus niet informeren. Gebeld met Veilig Thuis omdat ik me ongerust maak. Gelukkig hebben zij het gezin in beeld en zorg verder opgezet. Maar vader had mij niet aangegeven als zorgverlener waardoor zij mij niet als een betrokkene hebben gezien. Ook school was niet benaderd. Wel was ik belangrijk in het puzzelstukje wat ik kon geven m.b.t. de zorg van school en mijn zorg.

In deze casus zie je hoe belangrijk het is om met elkaar af te stemmen, ook in een vroeg stadium. Als betrokken professionals konden we elkaar onvoldoende vinden. Bij gebruik van de Verwijsindex hadden we eerder met elkaar in contact gestaan en zorg beter op elkaar kunnen afstemmen. Mogelijk hadden de zorgen dan ook niet zover hoeven te komen dat melding bij Veilig Thuis nodig was.”