Handige tips om te werken met de Verwijsindex

De professional

Organisatie: GGD-regio Utrecht
Naam: Carin Bos
Functie: Regiobeheerder Verwijsindex voor de regio’s Utrecht Zuid – Oost, West en Lekstroom

Zorg dat je de Verwijsindex begrijpt! Zorg dat je als professional weet wat de Verwijsindex kan brengen en hoe het instrument werkt.

Strooien met tips!

Handige tips die je moet weten! Met deze trucs en tips van Carin Bos voor de Verwijsindex maak je slimmer, handiger en sneller gebruik van de Verwijsindex!

Tips voor regiobeheerders

Tip 1: Ondersteun de professional in het gebruik van de Verwijsindex. Blijf handvatten en gesprekstips aangeven. Vraag aan je gebruikers hoe het gaat en hoe het gebruik van de Verwijsindex wordt ervaren.

Tip 2: Praktijkondersteuners kunnen huisartsen ontlasten in het gebruik van de Verwijsindex. Hou dit in gedachten!

Tip 3: Het delen van succesverhalen helpt! Haal deze op bij je gebruikers en verspreid deze. Dit geeft jou en je collega’s een positievere houding tegenover het instrument en zorgt voor inspiratie en enthousiasme!

Tip 4: Investeer in contactpersonen in de organisaties. Zorg voor ondersteuning bij goede inbedding van de Verwijsindex in de organisaties. Leg goed uit hoe de Verwijsindex werkt. Dat helpt enorm!

Tip 5: Investeer in de gemeentelijke procesregisseurs. Verzeker jezelf van het feit dat zij de wettelijke taken goed uit (kunnen) voeren in het kader van de Verwijsindex!

Tip 6: Probeer de Verwijsindex in het curriculum te krijgen bij alle relevante opleidingen in jouw regio. Zo hoort de Verwijsindex gewoon bij het leerprogramma!

Tips voor professionals

Tip 1: In de 1e lijn kun je proberen eerst te starten met een gesprek met ouders waarvan je verwacht dat het gesprek gemakkelijk zal gaan. Hierdoor krijgen de ouders vanzelf wat vertrouwen in jou en om met het de Verwijsindex te werken.

Tip 2: Let op woordkeuze! Gebruik zinnen als: “wij maken gebruik van de Verwijsindex”; “wij zoeken de samenwerking op”; of “ik koppel mijn naam aan de naam van uw kind om mijn betrokkenheid aan te geven”. Gebruik niet de term: ‘Melden’! Dit kan verwarring veroorzaken, mogelijk denkt men dat er een officiële melding is gedaan bij een Veilig Thuis of dergelijke instantie. Dit kan de ouders / het kind laten schrikken. Terwijl dat juist niet de bedoeling is! Houd de Verwijsindex laagdrempelig.

Tip 3: Zorg dat je de Verwijsindex begrijpt! Zorg dat je als professional weet wat de Verwijsindex kan brengen en hoe het instrument werkt. Dit kan je dan ook uitleggen aan ouders. Er worden binnen de regio’s regelmatig trainingen gegeven.