Geen MULTIsignaal deelnemer

Deze gemeente maakt geen gebruik van de MULTIsignaal applicatie. Mogelijk is jouw gemeente aangesloten op een andere applicatie. Deze applicaties zijn per regio bekend onder een andere naam dan MULTIsignaal. Je kunt dit navragen bij de beleidsambtenaar van uw gemeente. Helaas kan MULTIsignaal geen verdere ondersteuning bieden betreffende mutaties in andere applicaties.

Wilt u meer informatie over de MULTIsignaal verwijsindex? Neem dan contact op met info@multisignaal.nl.