Diskettes per fiets!

De professional

Organisatie: Gemeente Rotterdam
Naam: Doreen Oosterman
Functie: Relatiemanager SISA Rotterdam

De politie bracht op de fiets de bestanden op een diskette! Zo werkte dat toen.

Toen wij van Rotterdam vertrokken…

SISA bestaat al sinds 1999. Ooit gestart als pilot, uitgevoerd in een paar deelgemeenten in Rotterdam en inmiddels uitgegroeid tot de basis van de landelijke Verwijsindex. Doreen werkte in dezelfde kamer als het kleine team, dat zich toentertijd bezighield met SISA. Zij heeft het proces van dichtbij meegemaakt. “De politie bracht op de fiets de bestanden op een diskette! Zo werkte dat toen. De matches werden door Danijela via het systeem doorgezet. Het was nog de tijd van het oerdegelijk handwerk!”

Tijd voor doorontwikkeling

In het begin waren weinig organisaties aangesloten op SISA. Na het incident met het Maasmeisje besloot de politiek dat er een landelijke Verwijsindex moest komen, zodat kinderen/jongeren over gemeentegrenzen heen gesignaleerd konden worden. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van de Multisignaal Verwijsindex. SISA ligt dus eigenlijk aan de basis van Multisignaal.

Er moest een landelijke Verwijsindex komen, zodat er over gemeentegrenzen heen gesignaleerd kon worden.

Volhouden maakt het verschil!

Tijdens aansluiten, implementeren en trainingen ervoer zij veel weerstand van professionals. Professionals vonden het eng en zaten er niet op te wachten dat zij cliënten moesten signaleren in een systeem zodat er beter samengewerkt kon worden.

Maar ondanks de moeizame start zette Doreen door. “Je moet niet vergeten, ik heb het over 11 jaar geleden! Vooral binnen gemeentelijke organisaties was er weinig verloop. Er was weerstand, men zag het als inbreuk op de privacy. Professionals voelden zich gecontroleerd, waren bang dat hun werk werd overgenomen en vonden het delen van informatie eng.”

Doreen groeide in haar rol en SISA kreeg steeds meer naamsbekendheid en Rotterdam werd een van de meest actieve regio’s. Doreen ondersteunt, begeleidt en doet er alles aan om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor een organisatie om SISA te implementeren. “Wij zijn er om professionals te helpen, we zijn er niet om te zeggen wat ze moeten doen! De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een signaal ligt altijd bij de organisatie zelf. De professional is en blijft eigenaar van een signaal.”

Wij zijn er om professionals te helpen, we zijn er niet om te zeggen wat ze moeten doen!

Het eigenlijke aansluiten op SISA is niet zo bijzonder. Dat is het zetten van een handtekening! Daarna begint het inhoudelijke proces pas! Het is belangrijk dat professionals weten dat ze op SISA kunnen terugvallen. Wij zijn een helpdesk voor het functioneel applicatiebeheer, maar je kunt ons ook bellen over andere zaken.

Wanneer geef je aan dat je betrokken bent?

Doreen vertelt over de workshop KIJKEN, die ze onlangs gaf bij een Rotterdamse kinderopvangorganisatie. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: Hoe kijk je? Hoe signaleer je? Waar moet je op letten en wanneer ga je in gesprek? “Die druk op de knop is geen probleem! Maar hoe signaleer je dat er zorgen zijn? Gemiddeld trekken mensen pas na 30 incidenten van huiselijk geweld en/of kindermishandeling aan de bel. Dat zijn schokkende feiten!” Doreen vraagt professionals dan ook om haar te bellen als zij advies nodig hebben. “Wij denken graag mee en dat geeft professionals rust.”

Het is belangrijk dat professionals weten dat ze op SISA kunnen terugvallen.

SISA is altijd in beweging!

Veel organisaties zijn aangesloten, maar nog altijd komen er nieuwe organisaties bij of nieuwe organisatievormen. Zo noemt Doreen alle Jeugdondersteuningteams in Nissewaard. Onlangs vond er een voorlichting voor intern begeleiders plaats in Voorne-Putten. SISA is verantwoordelijk voor het functioneel applicatiebeheer in de gehele regio Rotterdam. Ook het geven van voorlichtingen en trainingen valt daaronder. Er blijft dus nog genoeg te ontdekken en aan te sluiten!