Bent (2) blijvend in beeld!

De professional

Organisatie: JGZ Kennemerland
Naam: Anoniem
Functie: Jeugdverpleegkundige
Ervaring: Ik werk al tientallen jaren als professional in de jeugdzorg, waarvan 2,5 jaar met de Verwijsindex. Ik gebruik de Verwijsindex een aantal maal per jaar (meer dan mijn collega’s).

Niet één kind, maar ook broertjes en zusjes kunnen matchen.

Situatie

Vanwege aanhoudend huiselijk geweld (lichamelijk en geestelijk) door de vader van Bent én later ook door de familie van moeder, met wie zij een gezamenlijk huishouden voerden, verblijven Bent en zijn moeder in een Blijf van m’n Lijf huis (Blijf). Bent staat onder toezicht (OTS) van een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze was door de kinderrechter aan het gezin toegewezen na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming.

Nadat moeder twee keer niet op het consultatiebureau verschenen is, maakt de JGZ verpleegkundige zich zorgen en start een interventie procedure. Op deze manier probeert de verpleegkundige te achterhalen wat er aan de hand is. Aangezien er al eens een match is geweest met het consultatiebureau van de vorige woonplaats, waar moeder ook diverse keren niet was verschenen, kon de verpleegkundige direct contact opnemen met het vorige consultatiebureau. Vaak is het prettig om afstemming met een collega te zoeken, zodat je meer zicht krijgt op de situatie, en de huidige problematiek in een breder perspectief kunt plaatsen.

Hoewel je het misschien anders verwacht, vinden ouders een signaal in de Verwijsindex altijd wel goed, zelfs een goed idee.

Situatie na de match

Na een poos blijken moeder en kind uit het Blijf-huis gezet te zijn. Moeder heeft zich niet aan gemaakte afspraken gehouden.
Hoewel de verpleegkundige door de verhuizing niet meer direct betrokken is bij Bent, vindt ze de ontstane match met het consultatiebureau van de nieuwe gemeente en de betrokken hulpverleners van grote meerwaarde.
Zo krijgt ze de beschikking over de namen en nummers van het betrokken Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, onderdeel van BJZ) en van de gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg. Het stelde haar gerust dat Bent niet van de radar is verdwenen. En door de Verwijsindex kon zij direct schakelen met haar collega’s van het nieuwe consultatiebureau om hen te informeren over de voorgeschiedenis van Bent.