Gebruikerscommissie

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Via de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) besluiten 267 gemeenten al sinds 2009 gezamenlijk over de doorontwikkeling van de MULTIsignaal Verwijsindex.

De gebruikerscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse regio’s. De commissie komt drie keer per jaar bij elkaar, samen met de productmanager van MULTIsignaal.

Wensen vanuit het hele land ten aanzien van de applicatie die gemeld zijn bij de Helpdesk van MULTIsignaal worden voorgedragen aan de vergadering van de gebruikerscommissie. De gebruikerscommissie adviseert vervolgens het bestuur.

Carin Bos

Projectmedewerker Verwijsindex Midden-Nederland

Regio Lekstroom, Utrecht Zuid-Oost en Utrecht-West

John Hartensveld

Functioneel applicatie beheerder SISA – SluiS

Stadsregio Rotterdam

_MG_5756-gecomprimeerd

Renée Ras

Functioneel Beheerder Verwijsindex

Regio Friesland – VIF ZiZeo

_MG_5783-gecomprimeerd

Leo Gooyen

Functioneel Beheerder Verwijsindex

Gemeente Heerlen, regio Parkstad Limburg

Irene de Mooij

Regionaal coördinator JeugdMatch

GGD Hollands Midden

Vera Tinkelenberg

Beleidsadviseur Jeugd en Veiligheid / Coördinator Sociaal Interventieteam

Procesmanager Verwijsindex, Gemeente Ede, regio Food Valley

 

Jaime Panday

Accounthouder Verwijsindex

MULTIsignaal Amsterdam

Justin Weeda

Functioneel Beheerder Verwijsindex

Regio Haaglanden