Gebruikerscommissie

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Via de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) besluiten 267 gemeenten al sinds 2009 gezamenlijk over de doorontwikkeling van de MULTIsignaal Verwijsindex.

De gebruikerscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van diverse regio’s. De commissie komt drie keer per jaar bij elkaar, samen met de productmanager van MULTIsignaal.

Wensen vanuit het hele land ten aanzien van de applicatie die gemeld zijn bij de Helpdesk van MULTIsignaal worden voorgedragen aan de vergadering van de gebruikerscommissie. De gebruikerscommissie adviseert vervolgens het bestuur.

Carin Bos, voorzitter

Projectmedewerker Verwijsindex Midden-Nederland

Regio Lekstroom, Utrecht Zuid-Oost en Utrecht-West

Irene de Mooij

Regionaal coördinator JeugdMatch

Zuid-Holland Noord en Midden Holland

Lianne van Leeuwen

Relatiemanager Verwijsindex Noord-Holland Noord

Rumeysa Özdemir

Functioneel Applicatiebeheerder SISA – SluiS

Regio Rotterdam

Wim Pelgrom

Functioneel Applicatiebeheerder VGGM

Regio Arnhem / Nijmegen

Justin Weeda

Functioneel Beheerder Verwijsindex

Regio Haaglanden

Jamal Zerri

Functioneel Beheerder Verwijsindex

MULTIsignaal Amsterdam