Veilig opgroeien

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Opvoeden/opgroeien  is niet altijd even makkelijk en soms heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Aangezien professionals niet altijd over alle informatie beschikken of de juiste oplossing weten, kan overleg met een collega  wenselijk zijn. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de jeugdzorg-professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de betrokken jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang. Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop!