Privacy gewaarborgd

In de Verwijsindex wordt geen vertrouwelijke informatie over de behandeling van de cliënt gedeeld. Het gaat uitsluitend om de naam, geboortedatum en BSN van de cliënt en de contactgegevens van de professional en de instantie, die de registratie in MULTIsignaal heeft geplaatst. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat de gegevens in de Verwijsindex zorgvuldig gehanteerd worden.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Verwijsindex voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De jeugdige en/of zijn ouders worden geïnformeerd over de registratie in de Verwijsindex. Gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan andere professionals als dat nodig is voor passende zorg of in uitzonderlijke gevallen wanneer de ontwikkeling van de jeugdige gevaar loopt.