Waarom Multisignaal

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Sinds 2009 hebben 300 gemeenten zeggenschap over de doorontwikkeling van de applicatie. Hierdoor wordt de Verwijsindex ervaren als een gebruiksvriendelijk product dat werkt.

Samen met de Gebruikersvereniging MULTIsignaal proberen wij actief het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren, door onder andere nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen, zoals de MULTIsignaal Verwijsindex App, regiobijeenkomsten te organiseren, regio- en procesmanagers bij elkaar te brengen en instructiefilms te produceren op www.verwijsindex.tv.

Het resultaat is dat jaarlijks het aantal signalen, matches, deelnemende instanties en het aantal professionals toeneemt.

Iedereen heeft het recht om veilig op te groeien. Opvoeden/opgroeien is niet altijd even makkelijk en soms heb je de hulp van een professional daarbij nodig. Door de Verwijsindex te gebruiken kan de jeugdzorg-professional zien welke collega’s er nog meer bij zijn cliënt betrokken zijn. Om de betrokken jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang. Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop!