Verwijsindex webapplicatie

De Verwijsindex is een digitaal samenwerkingsinstrument voor professionals werkzaam in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. In de Verwijsindex maken zij hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke cliënt ontstaat er een match en kunnen de professionals met elkaar contact opnemen. Op deze manier kunnen zij hun plannen met elkaar afstemmen om de jeugdige passende hulp te bieden.

Landelijke Verwijsindex

Ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de MULTIsignaal Verwijsindex. De MULTIsignaal Verwijsindex is aangesloten op de landelijke Verwijsindex.  Hierdoor kunnen er dus ook matches tussen professionals uit andere regio’s ontstaan.

In enkele regio’s wordt een andere naam gebruikt. Zo heet de MULTIsignaal Verwijsindex bijvoorbeeld in Rotterdam SISA, wordt er in Flevoland gewerkt met ESAR en maken de regio’s Zuid-Holland Noord en Midden-Holland gebruik van JeugdMATCH.