Programma Gewoon Doen!

Het opheffen van handelingsverlegenheid in onderwijs en zorg

Als professional betrokken bij kinderen, jongeren en/of volwassenen kan men soms twijfelen over óf vastlopen op de aanpak die gevolgd gaat worden. Van alles wordt geprobeerd maar wanneer moet je welke tool inzetten? Dan komt het moment dat je het niet meer weet en begint te twijfelen. Wat is handig en nuttig? Wanneer zet je een interventie in? Wanneer gebruik je de Verwijsindex en de Meldcode? Hoe ga je nu verder en hoe maak je nu écht het verschil voor deze jeugdige?

Het programma Gewoon Doen is een traject waarin men zichzelf ontwikkelt. In deze interactieve masterclass wordt vanuit verschillende hoeken gekeken naar jezelf, je omgeving , jezelf in relatie tot anderen en hoe je daadkrachtig kan handelen.

Resultaat
Na het doorlopen van deze masterclass heb je de handvatten gekregen om het verschil te maken voor jeugdigen vanuit je professionele rol. Handelingsverlegenheid behoort tot het verleden! De professional leert om goede afwegingen te maken en de juiste tools in te zetten wanneer nodig. Je ontvangt een persoonlijk GROEI-plan met handvaten, tips en doelen om jezelf verder te ontwikkelen, tevens ontvang je een persoonlijk Lumina profiel.

Persoonlijk cadeau
Bij de start van het programma ontvangt de deelnemer meteen een eerste cadeau: een persoonlijk Lumina profiel dat inzicht geeft in jezelf én inzicht geeft in jezelf in relatie tot anderen. Met behulp van de Lumina Profielschets verkennen mensen hun eigen gedrag en persoonlijkheid. Binnen een kleurrijk kader krijgen je meer inzicht in zichzelf en hun relaties. Uiteindelijk krijg je meer inzicht in jezelf, in de casus zelf en kan je doortastend handelen.

Wat levert het op:

 • Inzicht in jezelf middels een persoonlijk Lumina profiel;
  • Inzicht in je eigen functioneren, sterktes, valkuilen & emoties;
  • Inzicht in jezelf in relatie tot anderen;
 • Kennis wat jezelf nodig hebt om in actie te komen;
 • Kennis en signaleren van handelingsverlegenheid;
 • Je leert om ‘Confronterende’ praktijkgesprekken te voeren door dit te oefenen. Tevens krijg je de handvaten om de gesprekken succesvol te houden en jezelf te verbeteren hierin;
 • Handvatten om de afweging te maken welk hulpmiddel er ingezet dient te worden. (Bijvoorbeeld: De Verwijsindex of de Meldcode);
 • Een persoonlijk GROEI-Plan
 • Nieuwe persoonlijke doelstellingen

 

Meer informatie?  >>

Waarom het programma gewoon doen?

Na de transitie van de jeugdzorg heeft de professional de omslag gemaakt tot een lid van een zelfstandig multidisciplinair-team. Deze teams bieden zorg aan alle jeugd en gezinnen in een bepaald werkgebied. Waar voorheen gesproken werd met Bureau jeugdzorg die vervolgens outreatchend optrad, de situatie beoordeelde en veiligheidsafspraken maakte doet het wijkteam en de professionals dit voortaan zelf. Hier is soms nog ruimte voor twijfel. Het programma gewoon doen! zorgt dat deze twijfel wordt weggenomen. De professional kan doortastend handelen en het verschil maken voor de jeugdige.

Voor wie:

Het programma ‘Gewoon Doen!’ is bedoeld voor elke professional welke te maken heeft met de jeugd en meer inzicht wil krijgen in zichzelf en in zijn / haar handelen.

Resultaat

De deelnemers zijn zelfbewust, hebben dusdanige ervaringen opgedaan zodat ze kunnen handelen en beslissen wat in situaties het beste is voor jeugdigen.

De deelnemers krijgen een persoonlijk advies om beter gebruik te maken van de tools die tot hen beschikking staan. Programma gewoon doen! biedt inzicht in je eigen functioneren. Je sterktes en valkuilen. Wie ben ik,  wie ben ik tot anderen, mijn emoties en wat heb ik nodig om in actie te komen. Professionals groeien in hun zelf kennis en kunnen beter én met meer zelfvertrouwen handelen in diverse situaties. Het programma biedt handvatten om meer tijd te hebben voor de  casus, om makkelijker te werken met de juiste instrumenten, samen te werken en de winst van collega-consultatie te benutten en te ervaren. Het programma gewoon doen! is een cadeau voor jezelf.

Bij de start van het programma ontvangt je meteen een eerst cadeau, een persoonlijk profiel dat inzicht geeft in jezelf en je zelf in relatie tot anderen. Professionals maken het verschil!

 

Opbouw masterclass Gewoon Doen!

Onderstaand een grove schets van de opbouw van de masterclass om een indicatie te geven wat je allemaal te wachten staat! Wijzigingen zijn voorbehouden.

 

Tijdsbesteding:

De masterclass is opgedeeld in drie dagdelen verspreid over drie dagen –  (3x 4 uur)  incl. lunch
Individueel coachgesprek 2 x 1,5 uur
Huiswerk opdrachten: 2 – 4 uur

Totale tijdsbesteding: +\- 19 uur

Voorbereidend werk – online intake:

 • Drie casussen voorbereiden;
 • Lumina profiel vragenlijst invullen;
 • Ervaringen & belevingen omtrent verschillende disciplines.

Blok 1 / Dag 1 – Ken jezelf

 • In actie komen;
 • De belemmerende overtuigingen om niet te handelen;
 • Coachgesprek;
 • Huiswerk – aan de slag met het Lumnia profiel / casus.

Coachgesprek 1

Bespreken & ontvangst Lumina profiel & begin maken aan het persoonlijke Groei-plan.

Blok 2 / Dag 2 – Samenwerken; jezelf in relatie tot anderen

 • Ervaringsdeskundige aan het woord;
 • Rollenspel;
 • Huiswerkopdracht persoonlijke doelen.

Blok 3 / Dag 3 – Omgaan met je emoties

 • Bespreken huiswerkopdracht;
 • Schrijf een brief aan jezelf.

Coachgesprek 2

Individueel eindgesprek. Eindmeting ervaring & belevingenlijst.

 

Geef je nu op!  >>