MULTIsignaal Webservice

Koppelen met uw registratiesysteem?

Vanuit uw primaire bron-/registratiesysteem is het mogelijk om op verschillende niveaus verbinding te maken met de MULTIsignaal applicatie. De meest recente manier van koppelen is op REST gebaseerde Webservice en ondersteunt in de basis de Verwijsindex informatie en processen volledig. Uiteraard betreft dit de ‘klassieke’ match tussen twee professionals die betrokken zijn bij dezelfde cliënt, maar ook de gezinsmatch. Tevens wordt de opvolging van de match en de toewijzing van de matchegie ondersteund.

De Webservices interface kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit. Behalve een ‘full option’ integratie van Webservices kunt u ook kiezen voor een kostenefficiënte integratie van de MULTIsignaal Verwijsindex in uw bronsysteem via Single Sign On (SSO). En om het nog mooier te maken; een hybride oplossing is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het afgeven (en muteren) van signalen via Webservices en de afhandeling van de match via SSO direct in de webapplicatie.