MULTIsignaal Koppelingen

Met behulp van de koppeling koppelt u uw (bron)systeem eenvoudig aan de MULTIsignaal Verwijsindex.

Koppelen met uw registratiesysteem?

Vanuit uw primaire bron-/registratiesysteem is het mogelijk om op verschillende niveaus verbinding te maken met de MULTIsignaal applicatie. Tevens wordt de opvolging van de match en de toewijzing van de zorgregie ondersteund. Dezelfde informatie die u ziet op de cliëntkaart in de webapplicatie, kan ook via de koppeling worden uitgewisseld.

De Webservices interface kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit. Behalve een ‘full option’ integratie van Webservices kunt u ook kiezen voor een kostenefficiënte integratie van de MULTIsignaal Verwijsindex in uw bronsysteem via Single Sign On (SSO). Om het nog mooier te maken; een hybride oplossing is ook mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het afgeven (en muteren) van signalen via Webservices en de afhandeling van de match via SSO direct in de webapplicatie (voor ontwikkelaars: onze nieuwe koppeling is een REST/JSON API). Tevens hebben we een aparte R-VIR koppeling beschikbaar voor Gecertificeerde Instanties (GI).

 

Webservice 4

Medewerkerbeheer

Start er een nieuwe collega of verandert de contactinformatie van een van je medewerkers? Middels Webservice v4 kun je deze gegevens automatisch vanuit je eigen bron– of regiesysteem in de MULTIsignaal Verwijsindex laten aanpassen.

Real-time en up-to-date

Middels Webservice v4 kunt je op ieder moment een request uitvoeren, waardoor je altijd beschikt over de meest actuele gegevens rondom een Verwijsindex signaal. Voor de technici onder ons, je krijgt de meest actuele situatie in een JSON-response terug. De matchinformatie kan dan in het eigen systeem getoond worden.

Best of both worlds

Wil je toch nog af en toe de webapplicatie of app gebruiken van MULTIsignaal? Dat kan! Met Webservice v4 kunnen gebruikers zowel in jouw systeem, als in de applicaties van MULTIsignaal werken. Middels een notificatiemechanisme krijgt je systeem updates over de door de professionals uitgevoerde handelingen.

 

Single Sign On 

Gebruikers kunnen ook in de webapplicatie van MULTIsignaal hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar maken. Door gebruik te maken van Single Sign On blijft het inloggen in MULTIsignaal eenvoudig en laagdrempelig. Medewerkers hoeven slechts in het eigen bron– of regiesysteem in te loggen. Het inloggen in MULTIsignaal gebeurt vervolgens automatisch, zonder dat je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw hoeft op te geven.

 

Standaardaansluiting R-VIR

De WIJZ-koppeling is een speciale variant en specifiek ontwikkeld voor de landelijke gecertificeerde instanties (GI). Dit zijn instellingen, die door de overheid gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren.

In de basis gaat de R-VIR-koppeling uit van:

een geautomatiseerde system-to-system koppeling en voorziet in:

  • het afgeven en beheren van signalen
  • ontvangen van notificaties (met logging van deze notificaties)
  • medewerkerbeheer

een front-end integratie op basis van Single sign-On (SSO)

De professional komt na eenmalig inloggen via het cliëntdossier in WIJZ uit in MULTIsignaal en krijgt daarmee real-time het overzicht van gesignaleerde jeugdigen, betrokkenen, de status en het beheer van matches. Door deze SSO oplossing hoeven specifieke functionaliteiten van MULTIsignaal niet nagebouwd te worden in WIJZ.

Meer weten?

Meer vragen over onze mogelijkheden van koppelen? Neem dan contact op met de servicedesk van MULTIsignaal.