Gezinsmatch

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Hierin is de wet op de Verwijsindex uitgebreid met de gezinsfunctionaliteit. MULTIsignaal biedt volledige ondersteuning voor de gezinsmatch. De gezinsfunctionaliteit brengt professionals van elkaars betrokkenheid op de hoogte, indien er een situatie ontstaat waarbij sprake is van minimaal 2 registraties in de Verwijsindex voor: Jeugdigen met hetzelfde woonadres en/of eenzelfde in de BRP opgenomen ouder (voorheen Gemeentelijke basisadministratie, de GBA).

De match op overeenkomende ouder is geactiveerd. De match op overeenkomend adres is (nog) niet geactiveerd omdat de adressen die uitgesloten zijn van de gezinsmatch nog onvoldoende geactualiseerd zijn en daarmee ook onvoldoende ingevoerd in het Register Uitgesloten Adressen (RUA).

Volg het laatste nieuws omtrent de functionaliteit op onze nieuwspagina.