Deadline verplaatst vervangen van de oude koppelingen versie 1 t/m 3

8 maart 2018

UPDATE 27-02-2017: In overleg met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal is besloten dat per 1 oktober 2018 de koppelingen versies 1 t/m 3 worden uitgeschakeld in plaats van 1 april 2018. Vanaf 1 april 2018 vind er geen ondersteuning meer plaats op deze koppelingen. 

Het merendeel van de instanties die gebruik maken van de koppelingen zijn reeds over gegaan naar Webservice 4 of werken via de SSO-koppeling. Dit vanwege de aanloop naar het uitschakelen van de koppelingen v1 t/m v3 op 1 april. Een aantal instanties zijn op dit moment al in een ver gevorderd stadium met de implementatie van Webservice 4 / SSO.

Deadline is verplaatst

Een aantal partijen heeft echter aangegeven 1 april niet te kunnen halen. De gebruikerscommissie van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal heeft tijdens de vergadering van 22 februari jl. besloten deze partijen nog eenmaal tegemoet te komen. De oude koppelingen 1 tot en met 3 blijven uiterlijk tot 1 oktober 2018 in de lucht. Dit zodat bestaande koppelingen kunnen blijven functioneren tot Webservice versie 4 of de SSO-koppeling geïmplementeerd is. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van Publicatieborden versie 1 t/m 3 wordt op basis van ‘best effort’ wordt gedaan. Dit wil zeggen; er is per 1 april 2018 geen ondersteuning in de vorm van nieuwe aansluitingen, ontwikkelingen of bugfixes, behoudens eventuele urgente beveiligingsissues.

Uiterlijk 1 oktober 2018 worden de oude koppelingen versie 1 tm 3 uitgezet.