[Is uw koppeling up-to-date?] Vervangen van de oude koppeling versie 1 t/m 3 per 1 april 2018

22 november 2017

UPDATE 21-11-2017: Vervang de oude koppeling versie 1 t/m 3 per 1 april 2018.
In overleg met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal is daarom besloten dat per 1 april 2018 de versies 1 t/m 3 worden uitgeschakeld.

Is uw koppeling up-to-date? Hierbij doen we een oproep aan alle leveranciers en instanties om de oude koppeling te herzien. De MULTIsignaal koppelingen versies 1 t/m 3 ondersteunen de Gezinsfunctionaliteit namelijk niet. Het gevolg is dat de signaleringsbevoegden hierdoor geen inzage hebben in de ontstane gezinsmatches.

Met de komst van de Jeugdwet in 2015 is ook de gezinsfunctionaliteit geïntroduceerd. Dit vereiste de nodige technische en functionele aanpassingen aan de Verwijsindex van MULTIsignaal. MULTIsignaal heeft in samenwerking met de werkgroep Gezinsfunctionaliteit allereerst de webapplicatie grondig aangepakt. Vervolgens is de koppeling Webservices versie 4 en Single Sign-On opgeleverd (en diverse tussenliggende varianten).

Uitfasering koppeling versie 1 t/m 3

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Delen=Vermenigvuldigen’ is met de aanwezigen afgesproken om de bestaande versies 1 t/m 3 uit te faseren. De belangrijkste reden hiervan is, dat de signaleringsbevoegden op basis van de oude versies geen inzage hebben in de ontstane gezinsmatches en het beheer hiervan.

In overleg met de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal is daarom besloten dat per 1 april 2018 de versies 1 t/m 3 worden uitgeschakeld. Om de overgang soepel te laten verlopen, adviseren wij instanties die gebruik maken van de oude koppelingen om tijdig met hun leverancier afspraken te maken en te kijken welke nieuwe variant het beste bij de organisatie past, Webservices v.4, SSO, een variant hierop of anderzijds.

Kosteloos koppelen

MULTIsignaal ondersteunt het bevorderen van het gebruik van de Verwijsindex. Koppelingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, daarom brengen wij voor onze inzet geen kosten in rekening aan leveranciers, instanties en gemeenten. Dit geldt zowel voor onze ondersteuning bij het nemen van het besluit, als de verdere begeleiding tijdens de fases van ontwikkeling, testen en livegang.

Meer vragen over onze mogelijkheden van koppelen? Neem dan contact op met Robin Meertens via helpdesk@multisignaal.nl