Terugblik Inspiratiedag Verwijsindex MULTIsignaal/Meldcode

10 december 2019

Luisterende mensen tijdens een bijeenkomst

Het Informatiecentrum Grevelingen in Ouddorp was the place to be tijdens de tweede editie van de jaarlijkse Inspiratiedag Verwijsindex MULTIsignaal/Meldcode.

Met de Verwijsindex MULTIsignaal kan iedere professional uit het sociaal domein het verschil maken door dit digitale systeem te gebruiken en kenbaar te maken dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere waar zij zorg om hebben. Als er een match ontstaat kan men met toestemming van ouders contact opnemen om de hulpverlening op elkaar af te stemmen en de samenwerking vorm te geven door zorgregie te bepalen.

Door deze dag te organiseren wordt het stimuleren van het gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal beoogt, naast een verdiepingsslag op inhoud voor wat verdere professionalisering.

Meer dan 120 deelnemers & maar liefst vijf workshops!

Met meer dan 120 deelnemers hebben we de dag tot een groot succes weten te maken. De deelnemers konden kiezen uit vijf workshops: ‘Kinderrechten’, ‘Trauma en Kindermishandeling’, ‘Lesplan Kindermishandeling’, ‘Systeemopstellingen’ én ‘Reis door de Meldcode’. Iedere workshop droeg bij aan de professionalisering van de deelnemers en reikte hen praktische handvatten aan om “het verschil” te maken voor de kinderen en jongeren waar zij mee werken.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Een ervaringsdeskundige, Danny Dijkhuizen, was uitgenodigd om zijn levensverhaal te delen en dat deed hij op een lichte, maar ook steeds ontroerende manier. De dag werd afgesloten met een optreden van ervaringsdeskundige Danny samen met Nadia Kadhim (medeorganisator), die samen een lied hebben geschreven over een van de effecten van het opgroeien met trauma, “Geloof in mij”. Na deze muzikale afsluiter konden de deelnemers gebruik maken van de netwerkborrel inclusief buffet en snacks van de frietkar.

Dank voor uw bijdrage

Dank aan allen die hebben bijgedragen om het gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal onder de aandacht te houden. Tevens dank aan alle professionals die tijd hebben gemaakt om deel te nemen en voor hun enthousiasme en input. Samen maken we het verschil! Dit bleek al uit het feit dat na deze dag het gebruik van MULTIsignaal enorm is toegenomen; er zijn na de Inspiratiedag bijna 50 signalen afgegeven!

Evaluatie

Alle deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd om een evaluatieformulier in te vullen waarin ze kunnen reflecteren op de Inspiratiedag, wat gebruikt zal worden voor de input derde editie van de jaarlijkse Inspiratiedag.

Ervaringsdeskundigen Nadia & Danny – Geloof in mij

Terugblik op het optreden van Danny en Nadia.

Vragen of suggesties: vir@goeree-overflakkee.nl